40-års historie

Gennem 40 år har c.c. contractor været en synlig og engageret medspiller i den danske byggebranche. Firmaet blev grundlagt af Knud Aage Sejerkilde i Herning, og det midtjyske område har altid været omdrejningspunktet. I dag er aktiviteterne udbredt til hele landet.

Firmaet fik navnet c.c. contractor en dag i l971 – for noget skulle barnet jo hedde – og de to c’er blev et varemærke, som efterfølgende dukkede op ved talrige byggeprojekter.

Laurits J. Pedersen blev ansat i 1985 og overtog firmaet i l996 efter et glidende generationsskifte. Præcis samme model er anvendt med det generationsskifte, der er endelig gennemført i 2011, og hvor jeg - gennem et parløb med Laurits J. Pedersen de sidste ti år – har bygget videre på det hus, der blev rejst i 1971. Kontinuitet, sikker drift og fortsat udvikling med basis i firmaets oprindelige værdier har været vigtige nøgleord i den forbindelse.

Det er et privilegium at være på holdet og at være en del af en spændende erhvervshistorie i et firma, der fra første færd har haft en ambition om at gøre en synlig forskel for kunderne og være en respekteret samarbejdspartner. Et firma, der ikke har været bange for at tage livtag med svære opgaver, og som er sig bevidst, at alle resultater bedst opnås i et tillidsfuldt samarbejde. Et firma, som anerkender værdien af langvarige relationer med underentreprenører og underleverandører, og på et hold, hvor holdningen er, at det heller ikke gør noget, at vi har det sjovt undervejs.

Laurits J. Pedersen tog i efteråret 2010 initiativet til denne bog, for som han sagde, den skulle skrives, mens alle involverede i c.c. contractor stadig var. Skæbnen ville det anderledes, Laurits J. Pedersen døde d. 20. januar 2011, og han oplevede således ikke at se bogen færdiggjort. Vi har opfyldt hans ønske om at fortælle denne historie, der former sig som en mosaik af begivenheder, byggerier og mennesker omkring et firma med rod i det midtjyske. Ikke for at præsentere en referenceliste i bogform, men for at fortælle historien bag historien. God læselyst.

Jørn From
Herning, juni 2011