• icon

Ørestad Skøjtehal

Byggeperiode: Februar  2015 - August 2016
Beliggende: Hannemann Allé 14 a-b, 2300 København S
Areal: 5.500 m2
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter A/S
Ingeniør: Wessberg AS Rådgivende Ingeniører

 

Visionen for Ørestad skøjtehal er at skabe en visuelt åben og robust ramme om sportsaktiviteter på isen. Skøjtehallen skaber et sted, hvor udøverne af de forskellige skøjtesportsgrene mødes, og danner fællesskab på tværs af idræt, alder og idrætsligt udviklingsniveau. Skøjtehallen er unikt placeret i et tæt bymæssigt område med facader til offentlige institutioner, byfælleden og den nye arena.

Byggeriet omfatter opførelse af ny skøjtehal i Ørestad Syd, Arenakvarteret, på ca. 6.000 kvm. i to etager uden kælder.

Skøjtehallens kolde del består af en 30x60 m ishockeybane, mindre tumlebane, samt tribuner og ståpladser for 750 tilskuerpladser samt garage og isteknik. På sigt er det muligt at udvide med yderligere tilskuer og træningsfaciliteter samt at udbygge med VIP faciliteter og klubområder.

Bygningens varme del er i to etager og består i stueetagen af omklædningsfaciliteter, foyer, rengøringsrum, sliberum, depoter og teknikrum.

På førstesalen er placeret klublokaler med møderum, personalerum, styrketræning, dansesal, dommeromklædning og teknikrum.

Placeringen i Arenakvarteret stiller høje krav til skøjtehallens arkitektur. Der vil derfor være særligt fokus på kvaliteten i byggeriets detaljer, særligt i facaden.
Skøjtehallens råhus udføres i tunge sandwich betonelementer, klub og støttefunktioner udføres i trækassetter. Dæk udføres som huldæk. Tagkonstruktion af opsvejste gitterspær med spænd på ca. 45 m. Tag af trapezplader og huldæk med sedumtag og solceller. Facade af u-profilglas, træ og trævinduer.

Byggeriet er udbudt med et commissioning forløb med deltagelse af rådgiver og hovedentreprenør under udførslen, indkøring og opfølgning.

 

Tilbage til oversigten