• icon

Campus Bindslevs Plads

Byggeperiode: 2016-2017
Beliggende: Bindslevs Plads 17, 8600 Silkeborg
Areal: 1.480 m2 + P-kælder 174 pladser
Bygherre: Silkeborg Kommune
Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S
Ingeniør: Midtconsult P/S 

 

Campus Bindslevs Plads er et fælles projekt mellem Silkeborg Kommune og syv af byens uddannelses- og kulturinstitutioner. Campusbygningen er en tilbygning til Silkeborg Bibliotek og er disponeret som en kompakt bygning i 1 hhv. 2 etager med et samlet bruttoetageareal på ca. 1.480 m² + birum i kælderetage. Campusbygningen og Bibliotek får fælles hovedindgang fra syd i koblingen mellem nyt og gammelt.

Stueetagen er disponeret med en række forskellige åbne ”læringspladser” som, sammen med et FabLab, skaber rum til forskellige læringsprocesser, vidensdeling og studieaktivitet.

Ved hovedindgangen disponeres et foyerområde, som flyder sammen med bibliotekets arealer. Nord for foyerområdet er der disponeret med hhv. toiletter, rengørings- og teknikrum samt et kontor og et depot.

Stueetagen er fordelt på to niveauer – pladsens niveau og det ca. 80 cm. højere biblioteketsniveau. Overgangen, mellem de to niveauer, optages af en stor ”siddetrappe”og forskellige plateauer, som spænder på tværs af Campusbygningen.

Centralt i bygningen er der placeret et trappeelement, som internt forbinder
bygningens to etager og samtidig skaber et omdrejningspunkt i bygningen.

1. sal er disponeret med et større areal som kan benyttes enten som et stort
åbent område eller opdeles i 3 mindre enheder + fællesareal, alt afhængigt af hvilken funktioner / bruger som skal benytte området. 1. sal er desuden disponeret med en række transparent projektrum og en toiletkerne.

Parkeringskælder
Under campusbygningen etableres en parkeringskælder med 174 pladser, hvor campusbygningens ventilationsanlæg placeres i eget teknikrum. Parkeringskælderen opføres i to etager under terræn udført som en grubeindfatning i form af stålspuns med tilhørende jordankre. Selve parkeringshuset udføres i en kombination af insitu-støbt betonkonstruktioner og betonelementer med tilhørende tekniske installationer.

En fælles trappe / elevator forbinder alle etagerne på pladsen.
 

Tilbage til oversigten