• icon

Club Danmark Hallen

Byggeperiode: November 2015 - Marts 2017
Beliggende: Julius Andersens Vej 6, 2450 København SV
Areal: 8.800 m2
Bygherre: Byggeri København
Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S 

 

Projektet omfatter etablering af cirka 8.800 kvadratmeter idrætsfaciliteter, der udføres som kombineret renovering/nybyggeri. Eksisterende byggeri er opført i 1998, hvor sydlig apsis er styrtet sammen tilbage i december 2010.

Den eksisterende bygning benyttes ikke i dag, men var oprindeligt opført til brug for fodboldspil og atletik. Denne nedrives delvist og vind- og vandtætnes efterfølgende. Tagkonstruktionen udført med bærende trapezplader i stål, tagkassetter og bjælkelag forstærkes.

Under hovedtaget opføres opvarmede bygninger, der rummer møde- og omklædningsfaciliteter, fitnessrum, multihal, minifodboldbaner, sandområde til beachvolley samt diverse teknik- og depotrum.

Konstruktioners art og opbygning
Der funderes direkte og terrændæk bæres ligeledes direkte af jorden. Konstruktionerne over jorden er primært stål, stålkonsolbjælker og stålgitterdragere. I Minifodbold udføres etagedæk, som huldæk understøttet på stålkonsolbjælker. Øvrige dæk og tag udføres, som lette trækassetter, i gavlbygningerne. I klubhuset udføres dæk som lette dæk med skelet af tyndpladeprofiler.

Facader mod hallen er primært lette kassetter, alle skille vægge er lette. Facader i hallens gavlender udføres som glasfacader, som giver et let og indbydende udtryk. 

 

 

Tilbage til oversigten