• icon

Bomidtvest, Afd. 630, Østbyen, Område B

Opført: Igangværende
Beliggende: Sønderparken 2-38, 7430 Ikast
Areal: 112 eksisterende boliger omdannes til 102 boliger
Bygherre: Bomidtvest A/S
Arkitekt: Sweco A/S (tidligere Årstiderne Arkitekter)
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

 

Renovering af boligblokke, afd. 630, område B, Sønderparken 2-38 i Ikast, samt ombygning af Islandsgade 3, Fælleshus. 

Boligerne er opført som etagebyggeri i 1964.

Visionen for afdeling 630 er at skabe en boligmasse og et boligområde, der blander mennesker uanset identitet og etnicitet. Bomidtvest ønsker at skabe et boligområde, eller et mindre bysamfund (en by i byen), der har sin helt egen unikke identitet, og samtidig et boligområde, der formår at åbne sig op for og interagere med omverdenden.
 
Visionen er at skabe et område, der henvender sig til mange forskellige grupper af mennesker; unge og ældre, mænd og kvinder, idrætsudøveren og motionisten, børn og voksne.
 
Der skal skabes et oplevelsesrigt og grønt område, der taler til sanserne. Området skal opleves som interessant af såvel beboere som borgere i Ikast by. Med afdeling 630 skal der skabes et mindre bymiljø med erhverv, forretninger, sociale aktiviteter og arrangementer, legepladser, idrætsmuligheder, aktivitetsbane, tilbud til udsatte grupper, cafeer og så videre.

 

Tilbage til oversigten