• icon

Egetæpper

Byggeperiode: 29. januar 2018 - 28. februar 2019
Beliggende: Industrivej Nord 25, 7400 Herning
Areal: Hal 10.000 m2 og administration 320 m2
Bygherre: Egetæpper A/S
Arkitekt: Midtconsult P/S
Ingeniør: Midtconsult P/S 

 

Egetæpper A/S i Herning udvider den eksisterende bygningsmasse i Birk, med en tilbygning beliggende nord for den eksisterende bebyggelse. Den nye tilbygning indeholder et nyt lager- og produktionsafsnit, for fremstilling og oplag af ”tæppefliser”, samt administrationsbygning.

Lager og produktionshal tilbygges eksisterende hal mod nord. I produktionsområdet etableres en servicekerne med tekøkken, teknikerrum,
toilet, transformer- og backup rum.

Hallen er på 10.000 m2. Hallen opføres i beton bjælke-søjlesystem med tværgående betonelement skillevæg og betonkerne for transformer. Facaderne består af let facadeelementer, tagkonstruktion består af trapeztagplade og tagpap.

Langs eksisterende facade opstilles Paroc elementer der fungerer som sektionsadskillelse mellem de to haller.

Administrationsbygning tilbygges eksisterende hal på øst facaden.

Administrationsbygning opføres i 2 etager på i alt 320 m2. Med kontorer,
tekøkken, toiletter og møderum. Bygningen opføres i stål søjle/bjælke
system med lette facadeelementer, let etageadskillelse, trapeztagplader og tagpap.

Jordbundsforholdene, hvor kommende bygninger skal bygges, består af opfyld og mosejord, der skal fjernes. Sandpude udlægges, langs eksisterende bygning skal der piloteres, udføres fundaments bjælke og selvbærende terrændæk.

 

Tilbage til oversigten