• icon

Fællesskabets Hus Ry

Byggeperiode: Under opførelse
Beliggende: Knudsvej 34, 8680 Ry
Areal: 67 2-vær. lejl. á 76 m² og 5 3-vær. lejl. á 91 m2
Bygherre: Skanderborg Kommune
Arkitekt: LINK arkitketur A/S
Landskab:      Labland Architects
Ingeniør: COWI A/S 

 

Plejeboliger
Der ønskes opført 72 plejeboliger, hvoraf 5 er midlertidige døgndækkende pladser er boliger, hvor borgere bor midlertidigt, bl.a. i forbindelse med udskrivning fra hospitalet, aflastning, observation o.l.

Der skal etableres 67 2-vær. lejligheder á 76 m2 og 5 3-vær. lejligheder á 91 m2. De midlertidige døgndækkede pladser er 2-vær. lejligheder. Til de 72 plejeboliger er tilknyttet fælles boligarealer, som dækker over spisestue, dagligstue, gangarealer såvel som øvrige faciliteter målrettet beboerne.

Derudover vil der være en række servicearealer, som er funktioner, der er målrettet medarbejderne som f.eks kontorer og mødelokaler. Plejeboligerne er organiseret i fire boligenheder med 18 boliger i hver. To boligenheder er placeret på terræn, mens de øvrige to boligenheder er placeret ovenover på 1. sal. Boligerne organiseres i en ringbebyggelse omkring to indre haverum.

Fællesskabsområdet
Fællesskabets Hus rummer centerfunktioner, som er målrettet en bredere målgruppe end beboerne, der bor på plejecentret. Fællesskabsområdet rummer blandt andet cafe, sundhedsklinik, administrative faciliteter, træningstilbud, dagaktiviteter, orangeri, multisal. Derudover rummer fællesskabsområdet øvrige servicearealer for byggeriet, som f.eks. produktionskøkken, depotrum, omklædningsfaciliteter mv.

Fællesskabsområdet er ligeledes organiseret i to plan og binder de fire boligenheder sammen. De offentlige faciliteter er placeret i forbindelse med hovedankomsten med multihal, orangeri og café og med forbindelse til haven udenfor. Foruden hovedankomsten er der indarbejdet en decentral ankomst i modsatte hjørne af Fællesskabsområdet, der kan fungere som diskret indgang til Sundhedsklinikken.

Tilgængeligt landskab
Alle uderum er udformet med fokus på tilgængelighed for alle. Uderummet er indrettet, så der er uhindret adgang og mulighed for at komme rundt. Projektets ambition er tilgængelighedniveau A, som sikrer en kvalitet, der tilgodeser personer med stort plejebehov.

 

Tilbage til oversigten