• icon

Lisbjergskolen

Byggeperiode: Augustl 2018 - November 2019
Beliggende: Lisbjergvej 13, 8200 Aarhus
Areal:  2.315m2
Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: LINK arkitektur
Ingeniør: Midtconsult 

 

Aarhus Kommune, Børn & Unge, ønsker ved en om- og tilbygning af Lisbjergskolen at bygge en udskolingsafdeling, der understøtter skolens arbejde med læring og trivsel for unge.

Opgaven er udbudt i totalentreprise med indbygget konkurrence om design/indretning af 6 nøgleområder i om- og tilbygningen med en tilhørende proces med skolens brugere i forhold til udformningen af de 6 nøgleområder.

Opgaven omfatter en samlet tilbygning til den eksisterende skole på ca. 2.000 m2, samt en ombygning af eksisterende tilstødende arealer på ca. 315 m2.

Tilbygningen omfatter nye læringsområder til udskolingen (6.-9. kl.), delvist i to plan, placeret over en udvidelse af den eksisterende idrætshal med bevægelsessale til motorik og dans/musik. Den samlede tilbygning fremstår i 4 etager og er en udvidelse af nuværende bygning 03, der rummer idrætshal, dansesal og naturfagslokaler.

Tilbygning til udskolingen rummer:
• 12 formidlingsrum/baser med tilhørende produktionsarealer
• 2 fab-labs til IT og Makerspace
• Møde- og grupperum/nicher
• Auditorium/fællessamling
• Garderobe- og toiletfaciliteter

Tilbygning til idræt rummer:
• Motoriksal
• Dansesal/musikrum

Ombygning af eksisterende arealer omfatter følgende funktioner:
• Omdannelse af eksist. danselokale til musiklokale med øverum.
• Omdannelse af eksist. projektrum (Rotunde) til tumle/motorikrum.
• Omdannelse af eksist. depot ved naturfag til ungemiljø i køkken/klubfaciliteter.
• Omdannelse af eksist. åben balkon til ungemiljø i lounge/klubfaciliteter.
• Nedlæggelse af toiletter i forbindelse med etablering af ny gennemgang til fælleslokale.
• Omdannelse af to eksist. basisrum til fælleslokaler til undervisning og fritid.

Parkering
Etablering af yderligere 20 p-pladser og 135 cykel p-pladser.

 

Tilbage til oversigten