• icon

LCN Bestseller

Byggeperiode: April 2015 - Marts 2016
Beliggende: Moltrup Landevej 201, 6100 Haderslev
Areal: 16.000 m2
Bygherre: Bestseller A/S
Arkitekt: C.F. Møller Danmark A/S. Projektering: c.c. contractor a/s
Ingeniør: Midtconsult P/S 

 

Tilbygningen til Logistikcenter Nord (LCN) er beliggende på en 617.400 m2 grund ved Haderslev, umiddelbart syd-vest for motorvejsudfletning 67.
Den nye tilbygning har et samlet bruttoareal på ca. 16.000 m2.

Udvidelse af LCN omfatter i hovedtræk følgende:

Tilbygning mod øst
Mod øst, ud mod motorvej E45, tilbygges et nyt højlager/miniload lager på ca. 9.800 m2. Miniload lageret er fuldautomatisk og ikke bemandet i den daglige drift, men betjenes af robotkraner. I miniload lageret opbevares varer i papkasser.

Tilbygning mod syd
Mod syd tilbygges et nyt manuelt pallelager på ca. 5.200 m2. Det nye manuelle pallelager udføres i en etage.

Ændring i eksisterende forterminal
I et område af eksisterende forterminal ændres de fremtidige arbejdsfunktioner, idet vinduer udtages og der etableres nye porte incl. slusehuse/læssebroer. Desuden etableres et område for af- og pålæsning af mindre biler.

Tilbygning - syd-vestlige bygningshjørne
Der tilbygges i alt ca. 750 m2 kontor- og depotfaciliteter i 2 etager ved det syd-vestlige bygningshjørne.

Ændring på niveau 3
På eksisterende niveau 3 – 1. sal indrettes i alt ca. 250 m2 depot facilitet på eksisterende dækkonstruktion.

Udvendige arealer
Parkeringsplads for personbiler udvides med ca. 1.200 m2 nord for eksisterende personbilparkeringsplads. Endvidere etableres selvstændig udkørselsvej med gate/bom fra personbilparkeringspladsen og brandveje tilpasses nye bygninger.

 

Tilbage til oversigten