• icon

Grenaa Sundhedshus

Byggeperiode: Etape I: 2012. Etape II: 2014
Beliggende: Sygehusvej 6, 8500 Grenaa
Areal: 1.500 m²
Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: Creo Arkitekter A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

 

I en årrække har Norddjurs Kommune og Region Midtjylland samarbejdet om at etablere et nyt sundhedshus i hovedbygningen på det tidligere sygehus i Grenaa. Visionen med sundhedshuset er bl.a. at samle en række specialiserede behandlinger i centrale enheder, skabe synergi og videndeling på tværs af sektorer samt sikre lokale sundhedstilbud.

Etape 1, første sal
1. etape af etableringen omfattede etablering og renovering af:
• Lokaler til øre-næse-halslæge
• To lægepraksis – herunder en udviklingsklinik
• Fælles mødelokaler
• Fælles træningsfaciliteter
• Fælles venteareal
• Lokaler til andre ydere
Byggeriet er afsluttet pr. 1. april 2012.

Etableringen af et sundhedshus i det tidligere sygehus i Grenaa er på vej ind i en ny fase, en renovering af den 1.139 m² store stueetage.

Etape 2, stueplan
Anden fase består i en stor renovering af stueetagen, så arealerne kommer til at fremstå åbne, indbydende og imødekommende.

Tilbage til oversigten