• icon

Aarhus SOSU

Byggeperiode: November 2013 - Juli 2015
Beliggende: Hedesager 33, 8200 Aarhus N
Areal: 12.750 m²
Bygherre: Århus Social og Sundhedsskole
Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S
Ingeniør: Niras A/S

 

Århus Social- og Sundhedsskoles nye bygninger på Hedeager er en skole, der både inde og ude understøtter nærhed og relationer mellem mennesker. Samtidig er skolens nye placering ideel for at skabe en sammenhængende sundhedscampus i Aarhus N. Skolen er opført i Energiklasse 2015.

Konceptet anvender byens klassiske struktur med rumlig variation, torve og parker til at afspejle uddannelsernes mangfoldighed og de varierede og urbaniserede udendørsarealer binder på fornem vis Hedeager sammen med den kommende letbane.

Opbygningen af selve skolen giver mulighed for varieret brug, hvor der både kan foregå fysisk og støjende aktivitet og samtidig være rum til ro og koncentration. Uddannelsernes indhold bliver også tydeligt afspejlet i faciliteterne, blandt andet med en fuldt funktionel plejebolig.

Teknologiernes dominans vil i højere og højere grad sætte præg på sundhedssektoren, og derfor fremstår Social- og Sundhedsskolen fremtidsorienteret. De nye, fysiske rammer kan rumme nye pædagogiske undervisningsformer, som hele tiden er under forandring.

Undervisningsrummene er på to hovedplaner organiseret omkring en stor fælles centerzone i husets midte. I centerzonen ligger idrætshallen integreret i bygningsanlægget, delvist åben mod centerzonens dominerende rum, Store torv. Friarealerne er naturligt og logisk organiseret, så de rekreative udearealer og idrætsarealer er placeret mod syd og vest, mens parkerings- og servicearealer er placeret mod nord.

I skolen optræder tre gårdrum, med hver deres funktion. Et gårdrum er indrettet som sansehave, hvor lave bede og mindre vegetation skaber rammerne for et uderum, hvor ro og tilstedeværelse bliver essentiel. I forbindelse med billedkunst og et udendørs undervisningslokale er en indre huggegård skabt. Det tredje gårdrum er en gårdhave med smalle løvtræer. Indretningen af dette gårdrum er tænkt fleksibel for at kunne imødekomme forskellige behov.

Tilbage til oversigten