• icon

Erhvervsakademi Aarhus

Byggeperiode: 2013-2014
Beliggende: Rinvej Syd 104, 8260 Viby J.
Areal: 6.500 m²
Lejer: Erhvervsakademiet Aarhus
Udvikler: 2S Consult A/S
Arkitekt: Sahl Arkitekter A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

 

Den kvadratisk atriumbygning udnytter grundens topografi optimalt. Ankomsten til bygningen foregår til stueplan, som ligger i niveau med vejen.

En del af parterreetagen er anvendt til kantineområde, som henvender sig til en udgravet ”amfiteatralsk opbygning” i terræn. Dette anlæg beskytter mod omgivelserne og tjener samtidig som uderum for kantinen. Stueetagen og parterreetagen bindes sammen via et trappeanlæg, således at indgangsetagen visuelt hænger sammen med kantineområdet. Trappen tænkes udformet, så den kan bruges til siddeophold/undervisning/samling mm.

Undervisningen foregår primært på de to øverste etage, men placering af kantinen i parterreetagen åbner mulighed for placering af undervisningsrum i stueplan, sammen med administrations-/kontordelen. Dette vil medvirke til at ”skabe liv” på alle etager, også indgangsetagen.

Udtrykket med en åben og lukket vinkeldel vil afspejles i det arkitektoniske udtryk både i facader udadtil og ind mod atriet.

Bygningen er planlagt som 0-energibyggeri. 

DGNB certificering - Sølv
Erhvervsakademi Aarhus har opnået DGNB cerifikatet sølv. Det danske DGNB Denmark certificeringssystem anvender det bredeste vurderingsspektrum. Således indgår der, i de bygninger der DGNB Denmark klassificeres, både vurderinger af energiforbrug, materialers bæredygtighed, procesbeskrivelser, socio-kulturelle forhold, arbejdsmiljø og infrastruktur.

Tilbage til oversigten