• icon

VUC Storstrøm Campus Næstved

Byggeperiode: 2. januar 2017 - 22. juni 2018
Beliggende: Teatergade, 4700 Næstved
Areal: 5.144 m2
Bygherre: VUC Storstrøm
Arkitekt: CUBO Arkitekter AS og NOVA5 Arkitekter A/S
Ingeniør: Dominia A/S Rådgivende Ingeniører 
 
 

VUC Næstved bliver den første bygning i det nye Campus Næstved, der skal ligge som en del af det nye campusstrøg langs Teatergade. VUC får hermed en central rolle i forhold til kommunens ambition om at binde byen, stationsområdet, campusområdet tættere sammen.

VUC Næstved ligger på kanten mellem byen (campus) og naturen (Munkebakken), og består af 3 bygningsvolumener, der fletter sig sammen og skyder sig ind i bakkens landskab. Bygningen vil, i kraft af sin placering, ligge som det første man ser, når man ankommer til det nye campusstrøg fra sydøst ad Farimagsvej. Her åbner bygningen sig mod hjørnet og ankomsten med store vinduespartier ind til cafeen og inviterer byens borgere indenfor.

Munkebakkens rekreative potentiale som attraktivt åndehul i byen vil blive forstærket af de nye campusbyggerier, og VUC Næstved knytter bakken sammen med campusstrøget ved landskabelige opholdstrapper både vest og øst for bygningen. Trapperne vil skabe attraktive fysiske forbindelser mellem Teatergade og Munkebakken.

Campus Næstved eller VUC Storstrøm bliver et nyt Voksen Uddannelses Center, der indeholder HF og AVU. Uddannelsesinstitutionerne der udgør Campus Næstved, er selvejende institutioner med hver deres egen individuelle profil. Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution ”noget ekstra”, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. Samtidig er det ambitionen, at Campus Næstved også skal tilføre ekstra værdi for byen og lokalområdet som et attraktivt og kompetent kraftcenter.

Bygningen består af 3 dele. En multihal som det centrale element med hhv. en blok på 4 etager og blok på 3 etager der omgiver hallen. I de to blokke forefindes undervisningslokaler, kontorer, parkeringspladser, kantine og øvrige faciliteter. Bygning opføres og indbygges i Munkebakken, som er en sandaflejring fra istiden. Ved at bygge ind i bakken bliver der adgang i 2. sals højde over multihallen til tagterrasse med direkte adgang til den omkringliggende park.

Dommerbetænking
I dommerbetænkningen beskrives vinderforslaget som et projekt med en klar og enkel idé, der både favner bygning og landskab – indfrier programmets muligheder og potentiale, både arkitektonisk, funktionelt, landskabeligt og teknisk set.

Vinderforslaget er kendetegnet ved en høj gennemarbejdethed, med stor funktionsindsigt, rumlig og arkitektonisk bevidsthed fra helhed til detalje og med velproportionerede og harmoniske løsninger overalt. Samtidigt er projektet meget veldokumenteret og udført med stor indsigt i de fænomener, som er afgørende for, at forslaget kan gennemføres, som det er tilbudt, herunder brandforhold og konstruktionsforhold og terrænbearbejdning. Forslaget er uden sammenligning konkurrencens bedste besvarelse.

 

 

Tilbage til oversigten