• icon

Herningsholmskolen

Opført: 2005
Beliggende: Sjællandsgade 86, 7400 Herning
Areal: 1.724 m²
Bygherre: Herning kommune
Arkitekt: Friis & Moltke A/S
Ingeniør: Midtconsult A/S

 

I 2005 gennemgik Herningsholmskolen en omfattende ombygning og renovering. Gymnastiksalene blev indrettet til undervisning og daginstitution, lærerværelset blev udvidet, der blev etableret mødelokaler og kontor til skolevejlederen, biblioteket flyttede ned i den tidligere festsal, der blev skabt yderligere et musiklokale samt motoriklokale til centerafdelingen, og endelig blev der lavet køkkener i en del centerklasser. I kælderen forsvandt cyklerne, og i stedet blev der indrettet garderober.

Uden for „den gule firkant“ blev der bygget en stor idrætshal, og på en del af idrætsarealet blev der anlagt en naturlegeplads.
Foran skolen blev forpladsen ændret med tilkørselsmulighed til den nye hal og anlæg af cykelparkering.

Tilbage til oversigten