Vi kan anbefale c.c. contractor
til fremtidige bygherrer

"I forbindelse med opførelsen af Kunstens Hus i Herning - HEART - har vi haft samarbejde med c.c. contractor a/s. Vi har været tilfredse med c.c. contractors håndtering af opgaven. De har deltaget aktivt og konstruktivt i forløbet, og i de forskellige sammenhænge, der kommer i et byggeri af denne størrelse. Derudover kan nævnes, at budgetrammen i det store og hele er holdt, hvilket er en ikke uvæsentlig parameter i et så stort byggeri. Set i lyset af ovennævnte byggesag kan vi anbefale c.c. contractor til fremtidige bygherrer."

 

Fonden for opførelsen af Kunstens Hus, Herning
Bestyrelsesformand Lars Damgaard

 

 

Foto: Roland Halbe

keyboard_arrow_up