Byggeriet af Frederiksværk Skole er startet

Del på LinkedIn
15.04.2021 . DRONEVIDEO

c.c. contractor  er i gang med at opfører en ny folkeskole i Frederiksværk, FrederiksVærk Skole, for Halsnæs Kommune.

Skolen skal rumme 0. - 9. klasse, med dertil hørende faglokaler. Skolen skal ligge på samme matrikel som den nuværende skole, som vil være i drift under nybyggeriet, men rives ned når ny skole står klar til brug.

Den nye skole danner rammen for fremtidens læringsmiljø, med differentierede rumligheder målrettet de enkelte fagligheder og arbejdsmetoder. Læringsfællesskaber opdeles i trinområder, ”Den lille skole i den store”, det understøtter behovet for overskuelighed, tryghed og udfordringer for de forskellige aldersgrupper. Skalaen og rumlige sammenhænge tilpasses i takt med børnenes forløb fra indskoling til mellemtrin og udskoling.

Byggeriet er godt i gang, og du kan følge opstarten på denne dronevideo:
https://dreambroker.com/channel/0m8j2w7b/d13wcp1e

Plan for det kommende byggeri:

  • Elementmontage: april-august 2021
  • Skalmuring: maj-september 2021
  • Rejsegilde: september 2021
  • Entreprenør afleverer byggeri til indretning: efterår 2022
  • Skolen tages i brug: januar 2023.

 

 

keyboard_arrow_up