Seneste nyt fra c.c. contractor

Alle nyheder

c.c. contractor arbejder med en bred vifte af opgaver for både offentlige og private bygherrer og udfører byggeprojekter i total- og hovedentrepriser, hvor vi yder projekt- og byggestyring.

c.c. contractor har spændende projekter over hele Danmark – lige fra lager /  produktionsbygninger og erhvervsbyggeri, til plejecentre og detailbyggerier. Som niche har vi især specialiseret os i idræts-, kultur- og undervisningsbyggerier. Pt. har vi brug for praktikanter, som tilknyttes hovedkontoret i Herning.

Vi har respekt for det traditionelle håndværk, men er samtidig optaget af at benytte os af tidens teknologiske muligheder til at skabe gode resultater. Efarne og nyuddannede medarbejdere giver et godt arbejdsmijø, hvor tværfaglighed vægtes højt.

Projekterende konstruktør praktikant
Som projekterende konstruktørpraktikant ved c.c. contractor får du mulighed for at arbejde inden for alle felter af BIM projektering, herunder kodning og modellering til bygbarhed, arbejdsmiljø og kvalitetssikring.

Som praktikant kræves der passion, bygge- og BIM-faglig indsigt samt lysten til at lære. Til gengæld garanteres der et lærerigt, spændende og udfordrende praktikophold på en tegnestue, hvor tingene går stærkt, men resultaterne er unikke. Vi er dedikerede i vores arbejde, og imødeser du også er.

Vi forventer at du:

 • Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at udvikle din faglighed.
 • Er nysgerrig og har lyst til at blive udfordret.
 • Har et godt kendskab til Revit Architecture og BIM-processerne.
 • Du er positiv, deltager i hverdagen på tegnestuen og trives i projektteams.
 • Du har gode byggetekniske kompetencer, materiale- og produktkendskab.
 • Du har fokus på den optimale byggetekniske detalje og deler tegnestuens passion for bygningsdesign, innovative byggetekniske løsninger og materialevalg.

Du kommer til at indgå som en integreret del af tegnestuens projektteams og får mulighed for at følge et enkelt eller to projekter gennem hele praktikperioden.

Du bliver tilknyttet en erfaren medarbejder, der vil guide og give feedback på dit arbejde, samt udfordre dig og sikrer, at den personlige samt faglige udvikling, er til stede.

Udøvende konstruktør praktikant
Som udøvende konstruktørpraktikant hos c.c. contractor bliver du en del af teamet på en af vores byggepladser. Opgaven består typisk i at følge op på underentreprenørers arbejder, sikre at byggepladsen fungerer ud fra byggepladsplanerne, udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale, mønsterrunderinger, tilsyn, assistere med design, tilbudsgivning og projektstyring og endvidere følge projektledernes dagligdag.

Vi forventer at du:

 • Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at udvikle din faglighed.
 • Er nysgerrig og har lyst til at blive udfordret.
 • Har et godt kendskab til Microsoft Office pakken og Project Manager.
 • Du er positiv, deltager i hverdagen på byggepladsen og trives i projektteams.
 • Du har gode byggetekniske kompetencer, materiale- og produktkendskab.
 • Du har evner for godt købmandskab.
 • Du har solide problemløsningskomptencer.

Vi planlægger dit praktikforløb i fællesskab
Det er vigtigt for os, at din praktiktid hos os bliver både udfordrende og spændende. Når du starter hos os, udarbejder vi derfor din læringsplan sammen, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

Vil du prøve din viden af hos os?
Så mail din ansøgning med CV til HR-chef Lone Rømer på lone@cc-contractor.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Lone Rømer på tlf. 97 12 46 11.

Tiltrædelse: Efter aftale.

Fredag den 4. september blev ny udskolingsafdeling og lokaler på Lisbjergskolen indvidet. Den nye tilbyging skal understøtte læring og deltagelse for alle unge.

Der blev holdt taler af bl.a. rådmand for Børn og Unge Thomas Medom, samt skoleleder Martin Appel Loft. Deltagerantallet var afgrænset i forhold til COVID-19-restriktionerne, og med et mindre udvalg af børn og medarbejdere.

Byggeriet skal fremme formidling og elevfordybelse, ligesom produktion er vægtet så højt, at skolen i stedet for traditionelle klasselokaler er indrettet med blandt andet et auditorium med plads til 150 mennesker, små formidlingsrum, områder til fordybelse, et makerspace, lydstudie og bevægelsesfaciliteter. Alt med fokus på at sikre eleverne en varieret skoledag, hvor alle kan deltage.

Bygningen er på ca. 2.000 kvm og er opført for en anlægsbevilling på 42,3 mio. kr.

Se film fra invielsen på Lisbjergskolens Facebook side.

 

Torsdag den 3. juli 2020 modtog bygningskonstruktør Jens Madsen, Vildbjerg, Den Kongelige Belønningsmedalje. 

Den Kongelige Belønningsmedalje tildeles bl.a. i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed. 

Jens Madsen fejrede sit 40 års jubilæum hos c.c. contractor a/s den 5. maj 2017, og valgte at gå på pension den 31. januar 2020.

Pga. corona restriktioner kunne alle medarbejdere hos c.c. contractor først samles nu og overrække Jens' medaljen. Jens Madsen er her flankeret af adm. direktør Jørn From og projektchef Claus Minds.

C.C. Contractor vinder med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, SWECO og 1:1 Landskab konkurrencen om den nye skole i Frederiksværk. 

Ifølge bedømmelsesudvalget har forslaget ”formået på en meget overbevisende måde at disponere skolens funktioner og læringsmiljøer, så skolen opleves som et attraktivt tilbud til både de daglige brugere og byens borgere. Skolen vil kunne tages i brug hele dagen, og forslaget er en god videreudvikling af den pædagogiske vision med fokus på at sikre rum til forskellige læringssituationer.” 

Et hus der samler, udvikler og forener
FrederiksVærk Skole er et læringshus med plads til fælles oplevelser og fælles handlinger, et hus der samler, udvikler og forener. Et lokalt kraftcenter, hvor læring, idéudvikling, idræt, bevægelse, foreningsliv og lokalmiljø kan indgå i nye samarbejdskonstruktioner, hvor der genereres nye muligheder og synergier på tværs af alder, køn og faglighed.

Den nye skole danner rammen for fremtidens læringsmiljø, med differentierede rumligheder målrettet de enkelte fagligheder og arbejdsmetoder. Læringsfællesskaber opdeles i trinområder, ”Den lille skole i den store”, det understøtter behovet for overskuelighed, tryghed og udfordringer for de forskellige aldersgrupper. Skalaen og rumlige sammenhænge tilpasses i takt med børnenes forløb fra indskoling til mellemtrin og udskoling. 

” Vi har introduceret begreberne ”Frontstage” og ”Backstage” i bygningen. Hvor Frontstage rummer de udadvendte funktioner som værksteder og multisal, og Backstage som rummer trinområderne med Indskoling, Mellemtrin, Udskoling og personalefaciliteter. I Frontstage samles skolen i det centrale læringslandskab, der med sine plateauer og trappe, skaber rum for optræden, morgensang, ophold, leg og læring. ” siger ansvarlig arkitekt Malene Drasbek fra Arkitektfirmaet Kjaer & Richter.

FrederiksVærk Skole inviterer lokalmiljøet indenfor til et væld af faciliteter. Husets offentlige ”frontstage” vil fungere 24/7, hvor store glaspartier mod Skolepladsen synliggøre husets mange aktiviteter, og inspirere til et levende miljø både dag og aften. 

”Vores vision er at skabe et åbent og inviterende Læringshus, hvor der genereres rum for nye møder, muligheder og synergier i samspillet mellem nærmiljø og skole. Et hus der motiverer mennesker til at åbne op for nye samarbejdsformer, nye teknologier og nye måder at lære og være på” siger ansvarlig arkitekt Malene Drasbek fra Arkitektfirmaet Kjaer & Richter.

Læringssti, Klimalandskab og aktivitetsfelter
Uderummene opdeles i tre temaer LÆRINGSSTIEN der sikre gode og undersøgende udelæringsmiljøer, KLIMALANDSKABET der byder på et udfordrende lege- og læringsmiljø og AKTIVITETSFELTERNE som opfordrer til læring, sport og leg.

”Udearealerne skal afspejle skolens ambitioner om at eleverne skal have nem adgang til uderum og skal indbyde til innovativ tænkning, en aktiv hverdag og en ude-inde skole med blikket rette mod en mere bæredygtig verden” siger ansvarlig landskabsarkitekt Trine Trydeman fra 1:1 Landskab.

 

Læs mere på sn.dk

 

C.C. Contractor har netop vundet totalentreprise om opførelse af to nye produktionshaller for Siemens Gamesa. Siemens Gamesa i Aalborg udvider produktionsfaciliteterne, så man fremover kan lave vindmøllevinger på over 100 meter i Nordjylland.

Fredag den 28. februar 2020 tog Siemens Gamesa første spadestik til opførelsen af to kæmpe haller, hvor opbygningen af mega-vingerne fremover skal finde sted.

- Opførelsen af de nye produktionshaller er med til at imødekomme fremtidens krav til endnu større vinger og større produktionsvolumen. Investeringen kommer både firmaet og lokalområdet til gavn i mange år frem, lyder det fra Siemens Gamesa.

Hal 12 bliver på ikke mindre end 14.657 kvadratmeter, mens hal 13 bliver 4.135 kvadratmeter. De forventes at stå klar til produktion henholdsvis slut marts 2021 og ultimo 2020.

Mangeårigt samarbejde
C.C. Contractor og Siemens har et mangeårigt samarbejde bag sig. Denne udvidelse er den 3. i rækken i Aalborg, og C.C. Contractor står med den seneste udvidelse bag 2/3 af det samlede produktionsareal i Aalborg. 

Begge virksomheder har skrevet kontrakt med hinanden seks gange tidligere på opgaver i både Brande og Aalborg. C.C. Contractors A/S er glade for det netop indgåede samarbejde. ”Vi synes det er en utrolig spændende opgave, ikke mindst er det dejligt at kunne få lov at komme tilbage til en bygherre. Vi glæder os til at være med til at skabe rammerne for fremtidens vindmølleproduktion” siger Jørn From, direktør C.C. Contractors A/S.

 

Se og hør mere om 1. spadestik på TV2 Nord.

Og læs mere om det store projekt.

Et enigt bedømmelsesudvalg har valgt entreprenøren, der skal opføre det kommende børne- og kulturhus i Taastrupgaard.

Ambitionen er, at det nye børne- og kulturhus skal blive et kulturfyrtårn i Høje-Taastrup Kommune og være med til at sikre, at læring, kreativitet og kultur kan gå hånd i hånd. Et enigt bedømmelsesudvalg - bestående af politikere fra byrådet - har besluttet at C.C. Contractors A/S har leveret det bedste bud på, hvordan den ambition opføres i sten og træ.

”Det nye børne- og kulturhus er - ud over at være en helt ny og super moderne folkeskole og daginstitution - også en stor investering i kulturlivet i vores kommune. Huset skal være et kulturelt knudepunkt, hvor man i fællesskab skaber tværgående kulturtilbud”, siger borgmester Michael Ziegler.

Kontrakten mellem Høje-Taastrup Kommune og C.C. Contractors A/S om det nye børne- og kulturhus blev underskrevet mandag den 24. februar 2020 på Høje-Taastrup Rådhus. Nu går et mere detaljeret arbejde i gang med at besvare spørgsmålene: Hvordan kan huset imødekomme visionen? Og hvordan folder vi brugen af huset ud, således det sikres, at alle parter – musikskolen, dramaskolen, billedskolen, folkeskolen og daginstitutionen kan sprudle og udvikle sig i de nye rammer?

”Jeg glæder mig til at huset står klart. Og jeg vil de kommende måneder spændt følge med i, hvordan indholdet i huset tager form” siger Michael Ziegler.

Også C.C. Contractors A/S er glade for det netop indgåede samarbejde ”Vi synes det er en utrolig spændende opgave og er utroligt glade for, at vi har vundet. Det er altid dejligt at være med til at skabe rammerne for fremtiden, ikke mindst med et projekt der er så visionært” siger Jørn From, direktør C.C. Contractors A/S.

Det nye børne- og kulturhus er et delelement i, hvordan Taastrupgaard skal byfornyes, og byggeriet vil gå i gang i slutningen af oktober 2020. Ifølge planen står det nye børne- og kulturhus klar medio 2022, så det er parat til at tage imod børn til daginstitutionen, skolebørn og brugere af kulturskolerne derfra.

Helt nye og moderne rammer til kvinder og børn står nu klar til brug på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Og Kvinde-Barn Huset blev lørdag den 1. februar 2020 indviet efter to års byggeri, hvor interesserede kunne komme forbi til åbent hus, og det tilbud benyttede mange sig af.

Hospitalets 7.500 nye kvadratmeter rummer blandt andet fødegang, børne- ungeafdeling og ambulatorier for gynækologi og scanning af gravide. Huset samler altså kompetencerne inden for børne- og kvindesygdomme under ét tag.

Projektchef Claus Minds fra c.c. contractor takkede for tilliden og det gode samarbejdet i sin tale.

Se mere på TVNord.dk

Fællesskabets Hus i Ry ved Skanderborg blev officielt indviet tirsdag den 28. januar 2020. Det nye byggeri i Skanderborg Kommune rummer 72 demensvenlige plejeboliger og et fælleshus, der skal fungere som et socialt centrum for lokalsamfundet.

I takt med at vi lever længere, ændres også de udfordringer, som danske plejehjem skal håndtere. Især demens er blevet en af vor tids største velfærdsudfordringer. Af de omkring 41.000 danskere, der bor på plejehjem, er to tredjedele ramt af demenssygdom. Det stiller store krav til de omgivelser, beboerne befinder sig i.

Netop den udfordring har partnerne bag Fællesskabets Hus sat sig for at løse i udformningen af det nye byggeri. Ambitionen har været at lave et foregangseksempel på et kommunalt velfærdsbyggeri, der både er smukt, inkluderende og funktionelt.

Fællesskabets Hus er tegnet af Link Arkitektur, C.C. Contractor er totalentreprenør, Erik Arkitekter er bygherrerådgiver, og Cowi er ingeniører.

Læs mere om byggeriet i Dagens Byggeri.

Hillerøds nye multiarena Royal Stage blev i uge 2 officielt indviet.

Med 3.000 siddepladser og plads til at afholde koncerter med op til 4.000 publikummer, er der kommet helt nye muligheder til Hillerød. 

Multiarenaen er bygget på Milnersvej ved FrederiksborgCentret og svømmehallen, og kan huse både store håndboldkampe, koncerter, konferencer, messer og sport- og kulturarrangementer

Se mere på TV2 Lorry.

c.c. contractor er én af de 1064 virksomheder i Danmark, der i år er blevet tildelt AAA Guld-diplomet for højeste kreditværdighed genmem 10 år baseret på Bisnodes kreditvurderingsystem.

Inden for branchen Opførelse af bygninger er virksomheden én ud af 20 virksomheder med samme rating.

 

c.c. contractor har i samarbejde med Claus Pryds Arkitekter vundet projektet blandt tre øvrige forslag. 

Med en nyfortolkning af den klassiske danske længegård har Claus Pryds Arkitekter fastlagt byggestenene for den kommende kræftrådgivning: 

Vinderforslaget har skabt et originalt udtryk, der formår at gøre naturen til en central del af huset. I den nye kræftrådgivning på 1.100 m2 vil man blive mødt af lyse og hjemlige fællesarealer, store glaspartier med udsigt til skov og grønne marker, kreative værksteder, et børneområde og et 100 m2 træningsrum.

Byggeperiode

13. januar 2020 - 17. marts 2021

Beliggenhed

1.100 m2

Udvikler

Kræftens Bekæmpelse

Areal

Claus Pryds Arkitekter

Ingeniør

c.c. contrator tegnestuen

c.c. contractor indleder samarbejde med Køge Kommune og Køge Park Lounge ApS.

c.c contractor har tidligere opført ny fodboldbane med tilhørende siddetribune og nu suppleres den med en tilstødende bygning, der som en vigtig brik slutter stadionbyggeriet mod vest og danner ryg ud til et nyt ankomstareal for Køge Stadion. Den nye bygning etableres som en funktionel kobling mellem pladsen og den nye tribune, og vil med denne placering danne grundlaget for et skræddersyet hus med nye klub- og omklædningsfaciliteter.

Det nye byggeri opføres i samarbejde med Cubo Arkitekter og ÅF Buildings Denmark.

Se projekt

Hvert andet år booker c.c. contractor et førstehjælpskursus med hjertestarter hos Falck til alle sine medarbejdere.

Det har vist sig at være en rigtig god beslutning, og en god investering, da komptetencerne har været i brug flere gange.

Vores kollega Dennis Hundebøll Lund og en kammerat har netop modtaget en dusør for at yde førstehjælp til en cykelrytter, som der fik hjertestop ved årets Hærvejsløb den 29. juni i år.

Sydøstjyllands Politi fortæller på Facebook:

"En mandlig cyklist fik under Hærvejsløbet et ildebefindende og væltede og slog hovedet. Det viste sig, at cyklisten havde fået hjertestop," skriver Sydøstjyllands Politi - og fortsætter: 

"Dennis og Johnny kom hurtigt manden til hjælp og sammen ydede de hjertelungeredning på den bevidstløse cyklist, som også fik hjælp fra en hjertestarter, inden ambulancen kom til stedet. Ifølge en paramediciner var det på grund af Dennis’ og Johnnys hurtige indsats, at cyklisten kom til live igen."

Det var denne snarrådighed, der gjorde at Johnny og Dennis' tirsdag fik tildelt en dusør. Som begrundelse skriver Sydøstjyllands Politi: 

"Det fik de, fordi de handlede resolut og velovervejet - og udviste ekstraordinært initiativ i forbindelse med redningen af cyklistens liv."

Cykelisten overlevede og har det godt i dag - så det viser blot, at det at kunne yde førstehjælp gør en forskel.

For år siden oplevede en anden kollega Tom Grønkjær netop det samme ved et cykelløb. Her overlevede cykelkammeraten også takket være andres kunnen, og at en hjerestarter var i nærheden.

På Therasavej 1 hænger der også en hjertestarter ude på byningen, som er registreret, så andre kan finde den, hvis de skulle komme i en lignende situation.

Vi har løbet stærkt for at få vores nye hjemmeside klar til lancering – og vi har glædet os meget til at vise den frem. Brugervenligheden er i top, og det har været meget vigtigt for os at have fokus på, at det skal være nemt og enkelt at navigere rundt på vores nye hjemmeside. 

På siden kan I læse om vores værdier og kompetencer samtidig med, at I kan finde eventuelle stillingsopslag og henvendelser vedr. praktikophold under menupunktet Karriere. Det er desuden muligt at få et indblik i de ydelser vi tilbyder til vores kunder, hvilket blandt andet omfatter projekt- og byggestyring. 

Teknologisk udvikling
Det er vigtigt for os at have en let tilgængelig og moderne hjemmeside, da vi gerne vil være en af de entreprenørvirksomheder, der går forrest, når det kommer til teknologisk udvikling. Hjemmesiden matcher på den måde vores teknologiske ambitioner.

I vores job benytter vi blandt andet teknologien til at styre processen, så alle faggrupper der er en del af projektet hele tiden har overblikket. På den måde undgår vi misforståelse, og sikrer os, at de projekter vi arbejder med altid er så effektive som muligt.

Vores nye hjemmeside imødekommer således vores mål om at have en moderne og digital tilgang til entreprenørfaget, hvilket vi er rigtigt stolte af.

Ny hjemmeside – samme fokus og værdier
På trods af moderne teknologi og en digital tankegang, har vi stadig det samme fokus hos c.c. contractor. Vi er en bred entreprenørvirksomhed, der altid har høj kvalitet og etik i højsædet. For os er en aftale en aftale.

Teknologi gør det ikke alene, og derfor har vi mange erfarne og dygtige medarbejdere, som med sund fornuft og en pratisk tilgang styrer vores projekter i mål. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har det godt, da det er afgørende for, at de altid kan levere de bedste resultater.

Vi håber I finder siden brugervenlig og informativ – god læselyst.

1. oktober 1994 blev Poul Nielsen ansat hos c.c. contractor, og i år kunne han således fejre sit 25 års jubilæum. Det blev fejret med åbent hus reception for familie, venner og samarbejdspartnere af huset.

Skanderborg Kommune arbejder offensivt med sociale klausuler, som kan hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet. Sirus Ghaderi fra Iran er en af dem, der har fået hjælp. Han blev tilknyttet byggeriet af et nyt plejecenter, og det førte til et 12-tal ved danskprøven og en fremtid som faglært VVS’er.

Da Skanderborg Kommune udbød byggeriet af plejecentret Fællesskabets Hus i Ry i 2018, var der en klausul i udbudsmaterialet: Giv en lokal IGU-elev mulighed for at hjælpe til på byggepladsen. 

IGU står for Integrationsgrunduddannelse og humlen er, at en IGU-elev går på en erhvervsskole, samtidig med at han eller hun har praktisk arbejde hos en virksomhed. 

c.c. contractor vandt udbuddet og skulle derfor også overholde den sociale klausul. 

- Vi havde aldrig før prøvet at have en så eksplicit social klausul eller have en IGU-elev, så vi var i tvivl om, hvordan vi skulle gribe det an. Heldigvis fandt vi frem til Sirus i samarbejde med kommunen, og det endte med at blive en rigtig god oplevelse for alle parter, siger Morten Bøtcher, projektleder i c.c. contractor.

Mange erfaringer på byggepladsen
Sirus Ghaderi kom til Danmark i 2016 som flygtning fra Iran. Efter et år i et asylcenter kom han til Skanderborg Kommune. Han blev tilknyttet byggeriet af Fællesskabets Hus i august 2018 og har siden prøvet kræfter med bl.a. beton-, tømrer- og VVS-arbejde. 

- Det var godt for mig at gå på byggepladsen, for jeg havde ikke været så længe i Danmark og var ikke så god til dansk. Jeg har lært meget dansk og fået lov til at arbejde med en masse forskellige ting, siger Sirus Ghaderi. 

Socialt ansvar gav pote
Sirus gjorde hurtigt indtryk på byggepladsen. Så meget, at han i 2019 blev tilbudt ikke mindre end tre lærepladser hos de forskellige håndværkervirksomheder på pladsen – som henholdsvis jord- og betonarbejder, som murer og som VVS’er. 

Sirus valgte VVS-retningen og begyndte i juni 2019 i lære hos Silkeborg VVS-teknik.

- Det er godt gået at få tilbudt hele tre lærepladser. Sirus er en glad ung mand, som har både hovedet og hænderne skruet rigtigt på. Og så er han ihærdig – faktisk måtte vi sende ham hjem en dag, fordi han var syg. Jeg er glad for, at vi lærte ham at kende og kunne sende ham godt videre, siger Morten Bøtcher. 

Sociale klausuler er god investering
Sirus Ghaderi er langt fra den eneste, som er kommet i job via en social klausul. Skanderborg Kommune har i en årrække benyttet sociale klausuler offensivt som et redskab til at hjælpe borgere væk fra passiv forsørgelse. 

- Vi laver en målrettet klausul til det specifikke byggeri med en specifik borgergruppe for øje, f.eks. flygtninge, kontanthjælpsmodtagere eller fleksjobbere. Fælles for dem er, at de har brug for en håndsrækning til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er krævende at få klausulen afstemt hos alle interessenter og sikre tæt opfølgning. Vi betaler også lidt mere for udbuddet, men de målrettede sociale klausuler er en rigtig god investering på den lange bane, siger Anja Nørby Sørensen, Jobcenterchef i Skanderborg Kommune. 

Erfaringerne med de offensive sociale klausuler er så gode, at Skanderborg Kommune generelt afstår fra at bruge standardkontrakter.  

- Standardklausuler er langt mindre forpligtende og derfor ikke særligt effektive. Hos os kommer omkring 75 procent af de borgere, der er tilknyttet en social klausul, direkte videre i uddannelse eller job – ikke mindst fordi virksomhederne tager opgaven og det sociale alvorligt. Bevidst brug af sociale klausuler er en god og stabil vej til arbejdsmarkedet, fordi de pågældende borgere får praktisk erfaring med mange opgaver og indgår i et arbejdsfællesskab, siger Anja Nørby Sørensen. 

Fællesskabets Hus står færdigbygget i november 2019, og c.c. cntractor har fundet en anden IGU-elev til det resterende arbejde.

Priserne blev overrakt i form af diplomer og plaketter ved et arrangement i Remisen.

Demensplejehjemmet Huset Nyvang modtog aftenens første præmiering. Det er Friis og Moltke der står bag projektet med Randers Kommune som bygherre. I forbindelse med præmieringen udtalte dommerkomiteen: 

”Huset Nyvang er langt mere end et hus, men udgør en hel lille by i sig selv, hvor der er lagt vægt på at skabe genkendelige hverdagsrum, som tillader beboerne at bruge ”byen” på samme vis som alle andre. 

Fire boligafsnit er grupperet omkring fælleskøkkener og opholdsrum med varierende og genkendelige gårdhaver og indgangspartier som orienteringshjælp. Et samlende fælleshus med faciliteter for besøgende og personale danner overgangen til børnehaven, sådan at beboere og børn kan mødes og få glæde af hinandens områder og tilstedeværelse. 

Boafsnittenes arkitektur i tegl og træ er underspillet, men gedigen og velproportioneret, sådan at der er plads til både fællesskab og privathed, og de enkelte bygningskroppe opleves som klassisk boligarkitektur snarere end som en stor institution.

Fælleshuset har sin egen karakter og rummer velbelyste opholdsrum, arbejdsområder og små butikker der sammen med det grønne landskabs stier, rundgange, små pladser og nicher fuldender oplevelsen af ”landsbyen” Nyvang. 

Huset Nyvang tildeles prisen for denne konsekvente helhed, hvor de enkelte bygninger spiller en underordnet rolle i det, der tilsammen bliver et kvalificeret og humant bud på hvordan en institution også kan se ud.”

Vi har fået nye praktikanter hos c.c. contractor, som skal i virksomhedspraktik i forbinddelse med deres afsluttende uddannelse som bygningkonstruktør. Vi byder dem alle velkommen og håber de bliver glade for deres ophold.

Mathias Toft Nielsen
Mathias bliver tilknyttret byggeriet Fællesskabets Hus i Ry. 

Thomas Eriksen
Thomas bliver tilknyttet byggeriet Lisbjergskolen.

Thomas Lolk Gydesen
Thomas bliver tilknyttet byggerierne BBBO Huset - adminstrationsbygning for Brabrand Boligforening, og Egtved Svømmehal.

c.c. contractor arbejder med en bred vifte af opgaver for både offentlige og private bygherrer og udfører byggeprojekter i total- og hovedentrepriser, hvor vi yder projekt- og byggestyring.

c.c. contractor har spændende projekter over hele Danmark – lige fra lager /  produktionsbygninger og erhvervsbyggeri, til plejecentre og detailbyggerier. Som niche har vi især specialiseret os i idræts-, kultur- og undervisningsbyggerier.  

Vi har respekt for det traditionelle håndværk, men er samtidig optaget af at benytte os af tidens teknologiske muligheder til at skabe gode resultater. Efarne og nyuddannede medarbejdere giver et godt arbejdsmijø, hvor tværfaglighed vægtes højt.

Projekterende konstruktør praktikant

Som projekterende konstruktørpraktikant ved c.c. contractor får du mulighed for at arbejde inden for alle felter af BIM projektering, herunder kodning og modellering til bygbarhed, arbejdsmiljø og kvalitetssikring.

Som praktikant kræves der passion, bygge- og BIM-faglig indsigt samt lysten til at lære. Til gengæld garanteres der et lærerigt, spændende og udfordrende praktikophold på en tegnestue, hvor tingene går stærkt, men resultaterne er unikke. Vi er dedikerede i vores arbejde, og imødeser du også er.

Vi forventer at du:

 • Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at udvikle din faglighed.
 • Er nysgerrig og har lyst til at blive udfordret.
 • Har et godt kendskab til Revit Architecture og BIM-processerne.
 • Du er positiv, deltager i hverdagen på tegnestuen og trives i projektteams.
 • Du har gode byggetekniske kompetencer, materiale- og produktkendskab.
 • Du har fokus på den optimale byggetekniske detalje og deler tegnestuens passion for bygningsdesign, innovative byggetekniske løsninger og materialevalg.

Du kommer til at indgå som en integreret del af tegnestuens projektteams og får mulighed for at følge et enkelt eller to projekter gennem hele praktikperioden.

Du bliver tilknyttet en erfaren medarbejder, der vil guide og give feedback på dit arbejde, samt udfordre dig og sikrer, at den personlige samt faglige udvikling, er til stede.

Udøvende konstruktør praktikant

Som udøvende konstruktørpraktikant hos c.c. contractor bliver du en del af teamet på en af vores byggepladser. Opgaven består typisk i at følge op på underentreprenørers arbejder, sikre at byggepladsen fungerer ud fra byggepladsplanerne, udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale, mønsterrunderinger, tilsyn, assistere med design, tilbudsgivning og projektstyring og endvidere følge projektledernes dagligdag.

Vi forventer at du:

 • Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at udvikle din faglighed.
 • Er nysgerrig og har lyst til at blive udfordret.
 • Har et godt kendskab til Microsoft Office pakken og Project Manager.
 • Du er positiv, deltager i hverdagen på byggepladsen og trives i projektteams.
 • Du har gode byggetekniske kompetencer, materiale- og produktkendskab.
 • Du har evner for godt købmandskab.
 • Du har solide problemløsningskomptencer.

Vi planlægger dit praktikforløb i fællesskab
Det er vigtigt for os, at din praktiktid hos os bliver både udfordrende og spændende. Når du starter hos os, udarbejder vi derfor din læringsplan sammen, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

Vil du prøve din viden af hos os?
Så mail din ansøgning med CV til HR-chef Lone Rømer på lone@cc-contractor.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Lone Rømer på tlf. 97 12 46 11.

Tiltrædelse: Efter aftale.

Borgmesteren, rektor og bestyrelsesformanden tog i fællesskab det første spadestik til den nye bygning.

”Det glæder mig, hver gang jeg cykler herud på Campus Køge, at der er sket noget nyt. I dag er det Zealand, der påbegynder sit nybyggeri og det passer godt ind i en fælles ambition om uddannelse til alle. Uanset hvad uddannelsen hedder, er det vigtigt, at alle tager en uddannelse efter endt ungdomsuddannelse. Med god offentlig transport, flere typer uddannelser samt ikke mindst studieboliger, er vi med Campus Køge ved – i fællesskab – at gøre det endnu mere attraktivt for de unge at uddanne sig og bo i Køge,” sagde kommunens borgmester, Marie Stærke til de godt 60 gæster på den centralt placerede byggegrund i Køges store campusområde.

Strategien gavner regionens studerende
“Zealand har en strategi og en ambition om at udbyde vores uddannelser i fem byer i Region Sjælland, samt at vi vil bo på én adresse i hver af de fem byer. Alt sammen for at sikre uddannelse tæt på erhvervslivet og tæt på de unge, hvor de bor. Zealand bor nu én adresse i de fire byer Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Roskilde, og nu kommer turen til Køge, hvor vi samler uddannelserne og rektoratet i den nye bygning. Det glæder mig meget, da vores erhvervsrettede og meget praksisnære uddannelser passer godt til Køges virksomheder. Min erfaring er, at de erhvervsakademiuddannede unge binder virksomhederne sammen – de udgør et fagligt bindeled mellem akademikere og håndværkere. De har det bedste fra begge dele med i værktøjskassen,” sagde Susanne Lundvald, bestyrelsesformand for Zealand.

En udfordrende grund
Entreprenøren C.C. Contractor skal stå for selve opførelsen af den ca. 4.500 m2 nye bygning.  Projektchef Claus Minds gav det første spadestik disse ord med på vejen: ”Vi bygger i øjeblikket seks forskellige skolebygninger, så vi kender uddannelsesverdenen godt. Der er altid en lille spidsfindighed ved et nyt byggeri. I Zealands tilfælde er det, at grunden har en ret stejl hældning, men det tager vi med et smil og som en spændende udfordring.”

Fra skurvogne til egen bygning
“Jeg har været med fra starten af, da erhvervsakademiet boede i noget nær en skurvogn. Sidan da har vi boet godt til leje i nogle af Køge Handelsskoles bygninger, og nu er turen så endelig kommet til, at vi får vores egen flotte bygning her på Campus Køge – og det glæder vi os til!” – sagde Ulla Skaarup, rektor for Zealand.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademis nye afdeling slår dørene op til studiestart i det tidlige efterår 2020. Bygningen bliver på 3 etager, fordelt over 4500 m2 og skal udgøre de daglige rammer for studerende, undervisere og Zealands administrative afdelinger i rektoratet.

Blackbird Air Charter udvider i Billund, og skal have bygget en ny flyhangar med tilhørende terminalbygning.

Flyhangaren består af en stor bygning på ca. 6.200 m2 og med en højde på ca. 20 m. Terminalbygningen omfatter en bygning i 6 etager på ca. 1.600 m² og en højde på ca. 23 m. Der etableres ligeledes en parkeringskælder på ca. 1.800 m². Hertil kommer ca. 9.000 m2 belagte udenomsarealer.

Se projekt

Pressemedddelse fra UC SYD, Hans Christian Nedobrowsky, Kommunikationschef

UC SYD’s bestyrelse har godkendt, at planerne om en ny campus i Kolding kan realiseres. Arkitektkonkurrencen er afsluttet, vinderen er fundet og med bestyrelsens beslutning kan forberedelserne til byggeriet nu gå i gang. Indflytningen er planlagt til sommeren 2021.

Blandt fem projektforslag, blev det C.C. Contractors forslag, tegnet af Cubo Arkitekter, der løb med sejren. Tirsdag den 26. marts tiltrådte UC SYD’s bestyrelse bedømmelseskomitéens enige indstilling af vinderprojektet.

Plads til nye uddannelser
Den nye skal gøre det muligt at huse tre nye uddannelser i Kolding samt de nuværende Kolding-uddannelser til pædagog og pædagogisk assistent. De nye uddannelser i Kolding bliver Grafisk kommunikation, Medie- og sonokommunikation (lyddesign) samt Engelsk og digital markedskommunikation, der flytter fra Haderslev til Kolding. Desuden skal huset rumme pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt Videreuddannelsens aktiviteter.

UC SYD’s nuværende campus på Dyrehavevej i Kolding er blevet for lille og for utidssvarende til UC SYD’s mange aktiviteter, der i dag delvis må foregå i lejede lokaler ude i byen. Den nye campus skal rumme 900 studerende på cirka 9.000 kvm.

Trekantet hus
Der skal bygges en markant trekantet bygning i fem etager, der skal ligge som nabo til og bygges sammen med Syddansk Universitets ligeledes trekantede hus i det centrale Kolding på hjørnet af Skamlingvejen og Buen. Den trekantede form var en betingelse, som alle konkurrenceforslag skulle underordne sig, for at markere et arkitektonisk familieskab til Syddansk Universitets bygning.

UC SYD’s bestyrelsesformand Stephanie Lose, regionsrådsformand, glæder sig over at byggeriet nu kan gå i gang:

- Vi har i flere år arbejdet strategisk med at styrke UC SYD’s campusmiljøer­ ved at samle aktiviteterne på færre og større uddannel­sessteder. Nu kan vi med det nye byggeri også give Kolding et løft, der vil styrke det tværfaglige lærings- og vidensmiljø. Det vil også åbne mulighed for at tættere samarbejde med Syddansk Universitet om bl.a. vores og deres uddannelser inden for kommunikation og design.

Rektor Birthe Friis Mortensen ser frem til at modtage de studerende i det nye hus:

- De studerende vil opleve et fantastisk studiemiljø i det nye hus, der bliver smukt, åbent, imødekommende og i sig selv inviterer til samarbejde på tværs af uddannelserne.

- Vi bliver fysisk forbundet til SDU med en gangforbindelse, hvilket åbner mulighed for en nem adgang til samarbejde de studerende imellem, fællesskab omkring auditorier og lokaler og fælles faciliteter som fx bibliotek og kantine. Jeg glæder mig, og de studerende kan glæde sig, siger Birthe Friis Mortensen.

Fleksibelt hus
Det har været vigtigt for UC SYD at få et fleksibelt hus, der kan tilpasses efter nye behov. Uddannelsesverdenen og -behovene ændrer sig løbende. Bedømmelseskomitéen har peget på C.C.

Contractors forslag som det bedste og økonomisk mest fordelagtige og skriver bl.a. i sin betænkning: ”Projektet synes at være robust og fleksibelt i sin fremtidige funktion om uddannelsesinstitution, med de forandringer og ændringer, man allerede ved vil opstå for uddannelsesinstitutioner i fremtiden”.

Tidsplan

 • Projektering i 2019
 • Forventet start på byggeriet primo 2020 med en anslået byggetid på 14-16 mdr.
 • Indflytning i sommeren 2021.
 • Ibrugtagning ved studiestart september 2021.

Se projekt

c.c. contractor har vundet totalentreprise om nyt campus i Køge for Zealand i samarbejde med Cubo Arkitekter, Vega Landskab og Sweco.

Zealand bygger ny afdeling i Køge, centralt beliggende i Campus Køge. Det ny flotte studiemiljø slår dørene op for Zealands studerende og administrative medarbejdere primo august 2020.

Det nye campus skal placeres på et grundareal på 8.292 m2, heraf sti 361 m2 og beplantningsbælte 1.685 m2

Campus Køge bliver ca. 5.000 m2, fordelt på flere etager, centralt placeret i forhold til studieboliger, den ny Køge Nord-station, S-tog, motorvej og buslinjer. 

Erhvervsakademi Sjælland udbyder over 25 videregående uddannelser, der retter sig mod beskæftigelse i erhvervslivet. EASJ tilbyder uddannelser både på fuldtid og på deltid, og alle uddannelser er funderet på et solidt viden grundlag og på et tæt samspil med virksomheder undervejs i uddannelsesforløbet.

EASJ er en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution, som samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.

Pressemeddelese fra Severin Kursuscenter

Severin udvider med 31 værelser, ny panoramarestaurant og nye, store konferencelokaler med udsigt.

”Det er med meget stor glæde, at vi nu kan sætte gang i en udvidelse af Severin, som vi har ønsket os længe. Siden vores renovering i 2013-2014 har vi oplevet en øget efterspørgsel efter både mødelokaler, festlokaler og hotelværelser, som vi ikke har haft plads til”, siger Tina Pedersen, direktør på Severin.

”Derfor udvider vi nu Severin og ”flytter om” på indretningen i huset, så vores gæster får endnu større glæde af den smukke udsigt over Lillebælt, som vi har her ”på toppen” af Middelfart.

Ny restaurant og konferencebygning med udsigt
Det betyder, at vi bygger en ny restaurant med udsigt over Lillebælt, som både skal bruges til bespisning af vores mødedeltagere, men også til privat- og firmafester, som er et marked i vækst for os. Vores gæster har også længe haft et stort ønske om endnu et lokale til aftenhygge, hvor man kan sidde samlet. Det har vi lyttet til og får nu en ”slyngel-stue”, hvor man kan hygge, se en landskamp, spille billard osv.”

”Når den er på plads, så bygger vi en helt ny konference-bygning, hvor vi får samlet hovedparten af vores mødelokaler, og flere af dem får en formidabel udsigt over Lillebælt. Vi får mere fleksible bookingmuligheder samt et ekstra lokale, med plads til 200 pers., naturligvis også med udsigt over Lillebælt.

Til sidst bygger vi 31 nye værelser, så vi i alt har 107 værelser, her på Severin”, fortæller Tina.

Hele projektet startede i marts 2019 og varer til juni 2021, blandt andet fordi, at byggeriet er planlagt, så det tager hensyn til vores gæster, som kan følge byggeriet, uden at blive generet af det”, siger Tina Pedersen.

Et nyt Severin – men med den samme ånd og indlevelse
Tina Pedersen forsikrer, at når det ”nye” Severin står klar, så vil man stadig opleve den samme autentiske og hyggelige atmosfære som i dag, og som så mange af Severins gæster bemærker som noget helt særligt.

”Vi får nogle nye fantastiske rammer, men man skal ikke glemme, at det er alle de gode medarbejdere, kaldet SEVERINERE, som skaber den gode oplevelse og den gode stemning hos os – og de bliver ved med at være de samme, som de er i dag – nu får vi bare mulighed for at byde nogle flere velkommen”, slutter Tina Pedersen.

Se projekt

Vi kan nu  afsløre, at vi har vundet Frelloskolen i Varde i samarbejde med GPP Arkitekter, Labland Architects og ÅF Building Denmark.

Projektet omhandler opførelse af en ny 4-sporet skole (0. - 9. klasse) på ca. 10.000 m² med tilhørende udearealer til ophold, leg og læring.

Uddrag fra dommerbetænkningen:

”Kombinationen af fremragende indlevelse og fortolkning af programmets funktionsbeskrivelser, omsat og bearbejdet til en overlegen og iderig arkitektonisk besvarelse, leveret i en gedigen materialekvalitet, gør dette forslag til konkurrencens uden sammenligning bedste besvarelse.”

"Det overordnede greb har skabt en fremragende og kompakt skolebygning, som både organisatorisk og arkitektonisk svarer på konkurrenceprogrammets ønsker og krav med fremragende og klogt udformede løsninger, som vil medføre en aktiv og inspirerende skole”.

”Forslaget anerkendes for at have leveret et arkitektonisk smukt og harmonisk bygningsanlæg og landskab, som på en særdeles overbevisende måde leverer et positivt bud på fremtidens skole i Varde.”

Totalentreprisekonkurrencen er udført i samarbejde med GPP Arkitekter, ÅF Buildings Denmark samt Labland Architects og vi glæder os meget til det videre samarbejde med Varde Kommune og det samlede team.

Se projekt

Det nye Campus Slagelse skal være hjem for 2.000 studerende og 250 medarbejdere og kommer til at ligge lige ved banegården i Slagelse.

I dag blev første spadestik taget til Absalons nye Campus Slagelse. 

”Vi styrker uddannelse i hele regionen, og vi sikrer tilgængelighed til vores uddannelser. Det håber vi, at de her nye bygninger vil være med til at opfylde”, sagde Absalons bestyrelsesformand Jens Stenbæk til de fremmødte, mens regnen lige så stille begyndte at sile.

”Vi vil skabe moderne og åbne faciliteter, der er for både studerende, ansatte og borgerne her i Slagelse. Det var vores vision, og det er nu blevet til et projekt, som vi er klar til at sætte i gang”.

Processen med at skabe det nye campus startede allerede i 2011, og når det står færdigt skal det rumme 2.000 studerende og 250 medarbejdere.

Efter Jens Stensbæks tale trådte Slagelses borgmester, John Dyrby Paulsen, op på scenen, hvor han bl.a. takkede Absalon for et godt samarbejde med at udvikle campus, der også understreger Slagelse som en by, man uddanner sig i.

”Og nu regner det meget, så nu skal vi grave”, sluttede John Dyrby Paulsen og greb sammen med Jens Stenbæk de to spader, og tog det første spadestik til Absalons nye campus.

Det nye Campus Slagelse kommer til at rumme i alt fire af Absalons uddannelser (pædagog-, sygeplejerske, - socialrådgiver- og ernærings- og sundhedsuddannelserne), ligesom direktionen og administrationen også flytter ind i de nye bygninger.

Se projekt

Torsdag den 8. november var der rejsegilde på Music Tribe Brands og det blev fejret, at de bærende konstruktioner var på plads.

Håndværkere og 80 mand fra Music Tribe Brands var mødt talstærkt op.  Underholdningen blev leveret af et velspillende rockband, som gjorde rejsegildet ekstra fornøjeligt.

Diretkør Henrik Rasmussen fra Music Tribe Brands holdt en tale og takkede c.c. contractor og håndværkerne for det gode samarbejde.

Ligeledes sluttede Claus Minds af med at takke håndværkerne  for den gode indsats.

Efter talerne blev der serveret pølser og vand til stor glæde for alle de fremmødte.

Se projekt

 

 

Pressemeddelse fra Professionshøjskolen Absalon

I januar 2021 rykker Professionshøjskolen Absalon 2.000 studerende og 250 medarbejdere sammen i et nyt stationsnært campusbyggeri i Slagelse på 12.700 kvm. c.c. contractor har vundet totalentreprisen.

Med ryggen til jernbanen i Slagelse og som nabo til Syddansk Universitet kan studerende på fire forskellige uddannelser på Professionshøjskolen Absalon se frem til et moderne og tidssvarende studiemiljø på et helt nyt campus, som er særdeles nemt at komme til med offentlig transport.

I dag ligger Absalon i Slagelse med pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne i ældre bygninger et stykke væk fra stationen. Med det nye campusbyggeri rykker uddannelserne helt ned til perronen, og samtidig flytter Absalons ernærings- og sundhedsuddannelse fra Sorø til Slagelse i nye faciliteter sammen med direktionen og fællesfunktionerne, som i dag også har til huse i Sorø.

På et pressemøde i dag offentliggjorde Absalon sammen med Slagelse Kommune vinderen af totalentreprisen:

- Med forslaget fra C.C. Contractor får vi opfyldt vores vision om et nyt campus, der skaber et attraktivt uddannelsesmiljø og fremstår åbent og inviterende over for studerende, medarbejdere og den lokale omverden. Desuden har vi lagt vægt på, at det nye campus giver både lyst til og mulighed for at bruge byggeriet og omgivelserne til studiefaglige og -sociale formål døgnet rundt, fortæller rektor Camilla Wang og fortsætter begrundelsen:

- Det nye campus giver en god balance mellem at synliggøre vores forskellige
uddannelser, identifikationsmuligheder for studerende og medarbejdere og fleksible anvendelsesmuligheder, hvor flere rum og arealer i princippet kan bruges af alle og til forskellige aktiviteter.

Byggeriet bliver 150 meter langt i flere niveauer og med en række spændende forskydninger, der skaber et unikt og levende udtryk i byen. Bygningen får et lyst og åbent udtryk i sin indretning, og udendørs vil man møde grønne områder og terrasser i niveauer. Parkeringsarealerne samles under jorden i den vestlige ende af huset.

Begejstring i Slagelse Kommune
I Slagelse Kommune glæder man sig også over, at byggeriet nu rykker nærmere og dermed bidrager til udviklingen af studiebyen Slagelse:

- Det er en vigtig milepæl i udviklingen af Campus Slagelse, vi passerer i dag. Vi glæder os til at sige velkommen til de mange nye studerende og medarbejdere, som får base i Slagelse, når Professionshøjskolen Absalons nye, flotte byggeri står klar i 2021. De bliver en del af et levende campusmiljø midt i byen, hvor studerende mødes på tværs af uddannelser i nye og kreative rammer. Vi vil bidrage til, at de studerende føler sig velkomne, og blandt andet arbejde for at der er gode studieboliger i Slagelse, siger borgmester John Dyrby Paulsen (A).

I de kommende måneder arbejdes der med brugerinddragelse af såvel studerende som medarbejdere, så indretning mv. svarer bedst muligt til de behov, brugerne af campus skal have opfyldt. Denne proces ledes af Rønnow Arkitekter.

Se projekt

c.c. contractor har sammen med GPP Arkitekter og Hundsbæk & Henriksen vundet projekt vedrørende ny svømmehal i Egtved for Vejle Kommune.

Projektet indeholder dels et nyt konkurrencebassin, et morskabsbassin, omklædnings- og opvarmningsfaciliteter. Der er endvidere hhv. 1- og 3 m vipper i svømmehallen, som sammenbygges med det eksisterende Egtved Idræts- og Multicenter.

Der er tale om et projekt som indgår i et naturligt samspil og en stor synergi med de øvrige faciliteter på stedet, og som er meget synligt og transparent i forhold til omgivelserne.

Se projekt

Omkring 500 mennesker var mødt op for at fejre rejsegildet for den nye svømmehal i Egtved.

Der var trængsel rundt langs det store hul, hvor det store svømmebassin skal være. Her var omkring 500 mennesker mødt op for ved selvsyn at se, hvordan den nye svømmehal for alvor begynder at ligne en svømmehal og for at fejre, at det endelig var tid til rejsegilde.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at den her nye svømmehal vil blive en stor attraktion for hele Egtved men også hele kommunen, lød det blandt andet fra Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen (V) i en kort tale.

Formand for kultur- og fritidsudvalget Dan Arnløv Jørgensen (K) var også mødt op for at fejre rejsegildet og holde en kort tale. Han sluttede af med at sende en tak til Vingsted Svømmeklub, som har haft det svært det seneste år, efter svømmehallen i Vingsted lukkede.

- Jeg ved, klubben bløder medlemmer lige nu, men de skal nok komme igen, når svømmehallen her er klar, sagde han.

Det samme tror og håber formand for Vingsted Svømmeklub Brian Grøndahl.

- Når man ser det store opbud, der er her i dag, så håber og tror jeg virkelig, at det vil blive at mærke på tilmeldingen til den nye sæson i juni, lød det fra Brian Grøndahl.

Ros til borgerneDen nyudnævnte formand for Egtved Hallens bestyrelse Lars Bang tog også ordet.

- At vi står her i dag, er et udtryk for virkelig mange menneskers ihærdige indsats for at få en svømmehal til Egtved. Jeg tror nogle gange, at de på kommunen mener, at vi er lige rigelig ihærdige, men tag det som et udtryk for, at vi engagerer os, og at vi mener noget, sagde han, hvilket affødte grin fra både kommunalpolitikere og borgere.

Med den nye svømmehal kan man virkelig sætte streg under at have et multicenter i Egtved, hvor der er stribevis af tilbud for både store og små, mener han.

Sidste mand i talerækken var Thomas Christensen, byggeleder hos C.C. Contractor.

- Et rejsegilde er altid en god begivenhed, men endnu bedre med den store opbakning, der er her i dag. Jeg vil gerne rose jer Egtved-borgere for lige fra første spadestik at vise en rigtig stor opbakning til projektet. Uanset hvem, vi har talt med, om det er naboer eller foreninger, har det altid været positivt, sagde han, inden han sluttede med at sende en stor ros til de mange håndværkere, som gør et stort arbejde for at få svømmehallen klar til aftalt tid.

Den nye svømmehal forventes at være klar til brug midt i oktober.

Se projekt

I sommeren 2019 bliver Lisbjerg ved Aarhus Nord beriget med intet mindre end et Rock n’ Roll style prestige-projekt. TC Electronic får opført et helt unikt byggeri med den bedste udsigt i Aarhus Omegn.

Detaljen og kvaliteten er to af de nøgleord, der under de ceremonielle første spadestik blev slået fast. Det er kerneværdier i hverdagen hos TC Electronic, og det skal ligeledes være kerneværdier i den trekantede bygning.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard holdte ved første spadestik en kort og ganske humoristisk tale, hvor han blandt andet kunne fortælle om planerne for en letbane-linje umiddelbart i baghaven af TC Electronics nye domicil, hvis letbanen da nogensinde kom til at køre, og pengene til den bliver fundet, berettede Jacob Bundsgaard.

Projektering af det nye domicil har været mere end et år undervejs. Større dele af personalet er undervejs blevet spurgt efter råd, ønsker og forslag, så alle hverdagens aktiviteter får plads og prioritering. Der blev således sagt tak til alle medarbejdere – der alle var fremmødte – og samtlige samarbejdspartnere og rådgiver, som har fået samling i et projekt, der indeholder utroligt mange facetter.

Afslutningen på første spadestik blev naturligvis ikke med champagne og kransekage. Der blev i stedet budt på øl og flæskesvær – i rigtig rock n’ roll stil.

Se projekt

 

 

NEXT Uddannelse København har besluttet, at det nuværende Albertslund Gymnasium skal erstattes af et nyt og tidssvarende gymnasium, der er navngivet Vestskoven Gymnasium. Gymnasiet opføres på Kongsholmgrunden, der er centralt placeret i Albertslund Kommune.

Projektet omfatter et nyt gymnasium, der skal kunne tilbyde ungdomsuddannelse til STX, HTX, HF, HHX, EUD og 10. klasses elever. Udgangspunktet for bygningens dimensionering er i alt ca. 800 elever.

Udover opførelse af nyt byggeri skal der etableres udearealer for ophold og mulighed for kreativ udfoldelse, samt områder til cykelparkering, p-anlæg, affaldsgård, sekundære bygninger til gartner-/pedelfunktion.

Det arkitektoniske motiv er en sammenstilling af to bygningskroppe: En kubisk figur som står på ryggen af en lavere og aflang figur. Der dannes derved tre niveauer som afspejles i udformningen af et åbent og fleksibelt læringsmiljø: Det nære byrum, hvor gymnasiet opleves åbent og i skala og proportion med omgivelserne. Den aktive taghave, som er gymnasiets interne mødested, og den øverste del, hvor der er udsigt over Albertslund og som kan ses på afstand som et pejlemærke i landskabet.

I gymnasiet er læringsmiljøet defineret af lukkede og åbne rum som tilsammen danner variable og stemningsfulde rum, der forbinder alle husets etager i et flow. Det danner en fælles ramme, hvor man kan mærke elevernes aktivitet og som giver huset liv.

De to bygningskroppe bygges med mørkegrå teglsten og danner en harmonisk helhed som kan stå mange år frem og patineres med ynde. Arkitekturen signalerer tyngde og akkompagneres af en mere dynamisk vindueskomposition, samt træbeklædning og beplantning som et aktivt element.

Visionen er at skabe et gymnasium, der giver gode rammer for et ”lære og værested”, som anskues som en del af et åbent samfund og deraf understøtter en gymnasiekultur med fokus på individuelt ansvar og demokratisk dannelse. Et sted, som er behageligt at være med rumligt gode betingelser for at skabe samhørighed mellem lærer og elever.

Se projekt

keyboard_arrow_up