c.c. contractor skal bygge nyt campus i Kolding for UC SYD

Del på LinkedIn
08.04.2019 . Vinderprojekt

Pressemedddelse fra UC SYD, Hans Christian Nedobrowsky, Kommunikationschef

UC SYD’s bestyrelse har godkendt, at planerne om en ny campus i Kolding kan realiseres. Arkitektkonkurrencen er afsluttet, vinderen er fundet og med bestyrelsens beslutning kan forberedelserne til byggeriet nu gå i gang. Indflytningen er planlagt til sommeren 2021.

Blandt fem projektforslag, blev det C.C. Contractors forslag, tegnet af Cubo Arkitekter, der løb med sejren. Tirsdag den 26. marts tiltrådte UC SYD’s bestyrelse bedømmelseskomitéens enige indstilling af vinderprojektet.

Plads til nye uddannelser
Den nye skal gøre det muligt at huse tre nye uddannelser i Kolding samt de nuværende Kolding-uddannelser til pædagog og pædagogisk assistent. De nye uddannelser i Kolding bliver Grafisk kommunikation, Medie- og sonokommunikation (lyddesign) samt Engelsk og digital markedskommunikation, der flytter fra Haderslev til Kolding. Desuden skal huset rumme pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt Videreuddannelsens aktiviteter.

UC SYD’s nuværende campus på Dyrehavevej i Kolding er blevet for lille og for utidssvarende til UC SYD’s mange aktiviteter, der i dag delvis må foregå i lejede lokaler ude i byen. Den nye campus skal rumme 900 studerende på cirka 9.000 kvm.

Trekantet hus
Der skal bygges en markant trekantet bygning i fem etager, der skal ligge som nabo til og bygges sammen med Syddansk Universitets ligeledes trekantede hus i det centrale Kolding på hjørnet af Skamlingvejen og Buen. Den trekantede form var en betingelse, som alle konkurrenceforslag skulle underordne sig, for at markere et arkitektonisk familieskab til Syddansk Universitets bygning.

UC SYD’s bestyrelsesformand Stephanie Lose, regionsrådsformand, glæder sig over at byggeriet nu kan gå i gang:

- Vi har i flere år arbejdet strategisk med at styrke UC SYD’s campusmiljøer­ ved at samle aktiviteterne på færre og større uddannel­sessteder. Nu kan vi med det nye byggeri også give Kolding et løft, der vil styrke det tværfaglige lærings- og vidensmiljø. Det vil også åbne mulighed for at tættere samarbejde med Syddansk Universitet om bl.a. vores og deres uddannelser inden for kommunikation og design.

Rektor Birthe Friis Mortensen ser frem til at modtage de studerende i det nye hus:

- De studerende vil opleve et fantastisk studiemiljø i det nye hus, der bliver smukt, åbent, imødekommende og i sig selv inviterer til samarbejde på tværs af uddannelserne.

- Vi bliver fysisk forbundet til SDU med en gangforbindelse, hvilket åbner mulighed for en nem adgang til samarbejde de studerende imellem, fællesskab omkring auditorier og lokaler og fælles faciliteter som fx bibliotek og kantine. Jeg glæder mig, og de studerende kan glæde sig, siger Birthe Friis Mortensen.

Fleksibelt hus
Det har været vigtigt for UC SYD at få et fleksibelt hus, der kan tilpasses efter nye behov. Uddannelsesverdenen og -behovene ændrer sig løbende. Bedømmelseskomitéen har peget på C.C.

Contractors forslag som det bedste og økonomisk mest fordelagtige og skriver bl.a. i sin betænkning: ”Projektet synes at være robust og fleksibelt i sin fremtidige funktion om uddannelsesinstitution, med de forandringer og ændringer, man allerede ved vil opstå for uddannelsesinstitutioner i fremtiden”.

Tidsplan

  • Projektering i 2019
  • Forventet start på byggeriet primo 2020 med en anslået byggetid på 14-16 mdr.
  • Indflytning i sommeren 2021.
  • Ibrugtagning ved studiestart september 2021.

Se projekt

keyboard_arrow_up