LÆRINGS- OG AKTIVITETSBYGGERI – grobund for fællesskaber

Del på LinkedIn
05.07.2021 . VINDERPROJEKT

C.C. Contractor, arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Christensen & Co. Arkitekter vinder sammen med LYTT og AFRY konkurrencen om det nye Lærings- og aktivitetsbyggeri, der skal ligge i den bæredygtige bydel, Nye, tæt på Elev, i Aarhus Kommune.

GROBUND FOR FÆLLESSKABER
Nye bydel får et innovativt læringsbyggeri, med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Med det nye lærings- og aktivitetsbyggeri får lokalområdet et socialt kraftcenter med ideelle rammer for skole, fritid og kulturliv. Arkitekturen er udformet til at understøtte både børn og voksnes kompetencer inden for kreativitet, kommunikation og samarbejde. Her er læringsmiljøet et eksperimentarium, der summer af liv og flyder frit mellem ude og inde, og foreningslivet indgår på lige fod med lærings- og aktivitetsmiljøer. Det samlede program favnes i et robust og mangfoldigt hus.

Projektets idémæssige afsæt er en hyldest til naturen og de selvgroede fællesskaber. Lærings- og aktivitetshuset danner et hængsel mellem by og natur og danner grobund for mangfoldige fællesskaber i og omkring naturen.

’BYEN’ PÅ BAKKEN
Skolen fremstår som en ’by i byen’, midt i naturen og på kanten af Nye bydel. Skolen bliver opdelt i mindre huse, der danner små klynger, som hver især har deres eget funktionelle særkende, med musik, mad, kreativitet og bevægelse som omdrejningspunkt. Mellem husene ligger væksthuset, som et naturligt centrum, et overdækket gårdrum, der bliver et lyst og frodigt fælles ’hjerte’. Væksthuset binder klyngerne sammen og trækker naturen med ind i bygningen. Her flyder byens gulv og naturens grønne flader sammen og iscenesætter den unikke placering og det ’Nye’ fællesskab.

Lærings- og aktivitetshuset markerer sig i byen med ’roof-top-tårnet’, der tager imod ved ankomsten og kan ses på lang afstand. Beslægtede trappetårne i mindre skala rummer overdækkede terrasser og værksteder og synliggør decentrale indgange. Overalt giver åbninger mellem husene udsyn til landskabet, byen og de nære uderum.

UDELÆRING – LÆRE OM NATUREN I NATUREN
Trappetårnene danner veldefinerede ude-læringsrum ved alle indgange og sikrer direkte udgang til nære udearealer fra alle etager. ’Lommer af natur’ mellem husene, grønne tagterrasser og tårnets roof-top gør naturen nærværende på alle planer. Udebaser spreder sig som ringe i vandet fra Væksthus og trappetårne til de grønne områder omkring bygningen,  her lærer børnene om naturen i naturen. Landskabet er således en grundsten for skolen, hvor hele 20% af læringen skal foregå i de udendørs læringsmiljøer.

BÆREDYGTIGHED ER HUSETS DNA
I Nyes lærings- og aktivitetshus er bæredygtighed en vigtig designdriver for at udvikle et robust og fremtidsorienteret hus. Her er konkrete bæredygtige tiltag integreret som læringspointer, der er med til at guide brugernes adfærd og give en håndgribelig oplevelse af bæredygtighed. Derfor er integreret energidesign, ’kloge m2’, materialer- og konstruktioners performance alle nærværende kvaliteter i oplevelsen af et åbent og inviterende hus.

Uddrag dommerbetænkning:
Forslagets arkitektur og hovedidé er klar og fremstår skarpt og indlevet, hvor byggeriets koncept meget sympatisk indskriver sig som ” en lille by i byen” med de enkelte klynger nedskaleret omkring det centrale væksthus på bedst mulige vis.

Der er tale om et meget visionært forslag, der i overensstemmelse med den overordnede vision for Nye peger ind i fremtiden; både hvad angår forslagets profil som indlevet bæredygtigt bygge- og anlægsprojekt og samtidig med frembringelse af arkitektonisk kvalitet på højt niveau. Med forslaget fokuseres der i særlig grad på at skabe bedst mulig visuel og direkte kontakt til nærmiljøet og samtidig til de større omkringliggende landskabstræk.

Byggeriets fint sammensatte klynge-tankegang rummer gode muligheder for mange skalaer af fællesskaber, hvor det ses som den største styrke, at der er tale om et tydeligt centralt centrum, der inviterer alle brugergrupper indenfor på demokratisk vis.

Der er en fin balance i væksthusets indre rumoplevelse, hvor varme materialer og konstruktioner i træ spiller fint sammen. Væksthuset er på samme tid både storladent og samtidig overskueligt med mange opholdsmuligheder i både åbne og mere intime rumligheder. Det brede trappeforløb op gennem væksthuset bidrager positivt til rummet – sikrer både en effektiv forbindelse og udgør samtidig et vigtigt socialt mødested.

Fakta:
Bygherre: Aarhus Kommune
Totalentreprenør: C.C. Contractor
Arkitektteam: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Christensen & Co Arkitekter, LYTT Architecture
Ingeniører: AFRY ApS
Areal: Etape 1. 13.946 m² samt 1.300 m² overdækkede uderum
Kapacitet: 3 spor 0.-9.kl. incl. SFO/Klub samt idrætshal og foreningslokaler – skal kunne udvides til 4 spor i en evt. etape 2, der også rummer dagtilbud og ny idrætshal.
Visualiseringer eksteriør: EDIT

keyboard_arrow_up