keyboard_arrow_down

AIS - Aarhus International School

Del på LinkedIn

Aarhus International School udvider til stor samlet campus

AIS er en international skole med engelsk som undervisningssprog, Der er børn af såvel udenlandske og danske forældre. 

Der undervises på niveauerne:

  • PYP (Primary years program) 1-3: svarende til dansk børnehave
  • PYP 4-8: svarende til dansk 0. – 4. klasse
  • MYP (Middle years program): 1-5 svarende til dansk 5.-9. klasse

Placering af bygninger
PYP etableres som selvstændigt bygningsafsnit på grundens vestlige del. Bygningen placeres, så anvendelsen af udearealer optimeres, og så samspillet mellem uderum, parkering, ankomst og bygning er logisk og velfungerende.

MYP placeres ved de eksisterende to fløjes sydgavle, så der etableres funktionel sammenhæng med den eksisterende undervisningsfløj og den eksisterende gymnastiksal.Mellembygningen mellem disse fløje rummer i kælderen omklædningsrum, der bevares.

Bygningen har en hovedindgang, hvor alle elever og personale møder, og fremstår åben og imødekommende.

På hver etage etableres et pædagogisk køkken i et fællesområde, der samler etagens årgange. Området anvendes som supplerende areal til gruppedeling, pædagogisk arbejde m.v. Køkkenet fungerer som muligheden for at bage eller lignende i samarbejde med børnene.

PYP (0.-4. klassetrin)
Skolens mindste brugere har sit eget bygningsafsnit i to plan. Bygningen disponeres med undervisningslokaler på begge etager – og en række supplerende faciliteter, bl.a. SFO. Gangzoner og fællesrum anvendes som ”kloge kvadratmeter” med rumlige kvaliteter og potentiale. 

Bygningens tagflade ønskes udnyttet til opholds- og læringsrum.

MYP (5.-9. klassetrin)
Skolens største brugere har sit eget bygningsafsnit i tre etager, hvor klasseområder kombineres med en række af skolens faglokaler og større fællesfunktioner.

MYP klasserne har ikke egne klasselokaler, men bevæger sig rundt mellem lokaler, afhængig af fag, og underopdeles periodisk i mindre grupper Af samme årsag er fællesområder, ”sociale rum” og plads til lockers m.v. væsentlige elementer i skolens undervisningsmiljø.

Bygningens stueplan er orienteret mod alle skolens brugere med sine fællesfunktioner og åbenhed. Disse funktioner benyttes af alle årgange og hele personalet.

Undervisningslokalerne er i varierende størrelser, hvilket sikrer en fleksibilitet i fht. opdeling af klasser og varieret arbejdsmønster.

Stueplan rummer større fællesfunktioner, herunder kantine/spiseplads, modtagekøkken, åbent auditorium, sceneområde og musik, mens de overliggende etager rummer øvrige undervisningsrum. Stueplan bliver skolens ”offentlige” område, som danner rammen om større arrangementer.

Som et centralt element i bygningsafsnittet etableres der en siddetrappe, der kan fungere som et åbent auditorium for op til 250 personer. Siddetrappen vil blive brugt i forbindelse med optræden, højtider og lignende. Alle tilhørere skal kunne se sceneområdet, der skal ligge umiddelbart foran trappen.

Området nedenfor siddetrappen og scenen fungerer også som kantineområde for skolens elever.

Sammenbygning med den øvrige skole
MYP skal sammenbygges med skolens nuværende to hovedbygninger, der rummer undervisningslokaler og idrætssal. Sammenbygningen skal ske på en måde, så den daglige drift i de nuværende bygninger forstyrres mindst muligt, da de er i brug under byggeperioden.

Materialer
Facadekonstruktion bstår af en kombination af bærende og lette konstruktioner.
Facader fremstå i opmurede teglsten, som evt. er fra de eksisterende nedrevne bygningsfløje i forbindelse med byggeriet. Vinder er træ/alu og gulve er udført i linoleum og natursten.

Læs pressemeddelse fra skolen her.

Byggeperiode

1. april 2022 - 31. maj 2024

Adresse

Dalgas Avenue 12, 8000 Aarhus C.

Areal

1.636 m²

Arkitekt

ERIK arkitekter

Ingeniør

OJ Rådgivende Ingeniører

Bygherre

jendomsfonden Aarhus International School

AIS - Aarhus International School
AIS - Aarhus International School
AIS - Aarhus International School
AIS - Aarhus International School
AIS - Aarhus International School
AIS - Aarhus International School
AIS - Aarhus International School
keyboard_arrow_up