keyboard_arrow_down

Børne- og Kulturhus

Del på LinkedIn

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har besluttet, at der skal bygges et nyt Børne- og Kulturhus med daginstitution, skole og kulturtilbud som erstatning for den delvist nedbrændte Selsmoseskole, som er placeret i udkanten af Taastrupgaard.

Det nye Børne- og Kulturhus placeres centralt i Taastrupgaard, hvor otte boligblokke nedrives for at give plads til bydelens nye samlingspunkt. 

Børne- og kulturhuset skal understøtte og videreudvikle Byrådets vision om et kulturkvarter. Kvarteret kaldes i kommunens planer for Kjeld Abells Kvarter efter Dramatikeren Kjeld Abell, der også har givet navn til pladsen foran Taastrup Teater. Ud over Taastrup Teater ligger også kommunens dramaskole, billedskole og en særlig musikskoleindsats i kvarteret, samt Medborgerhuset, der er i gang med en omdannelse fra forsamlingshus til et moderne spillested.

Børne- og kulturhuset udgør rammen om fremtidens læringshus. Et hus, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at udvikle og lære. Her er de såkaldte ’21. århundredes kompetencer’ i fokus og der arbejdes i tværfaglige og virkelighedsnære forløb, så børn og unge, uanset forudsætninger, klædes på til at deltage aktivt i det samfund, som de er en del af.

Børne- og kulturhuset er også et knudepunkt for kulturbyen, det foretrukne mødested for børnefamilier i Høje-Taastrup Kommune. Her er kulturtilbud, åbne værksteder og events, hvor børnefamilier kan møde hinanden, lege og spise i et miljø der er tænkt for, med og af børn. Deltagerkultur, medbestemmelse og samarbejder med omkringliggende foreninger og institutioner, herunder Taastrup Teater, er grundpillerne i kulturbyen.

Huset rummer både daginstitutioner og skole, samt kommunens musikskole, billedskole og dramaskole.

Huset skal være et fyrtårn og en magnet i byen, hvor der er aktivitet hele døgnet. Der bliver stor efterspørgsel hos borgere, brugere og medarbejdere efter at besøge huset, bruge og bidrage til det. Huset medvirker til, at området åbnes op og bliver et fysisk vartegn i byen.

Børne- og Kulturhuset åbner sig som en kinesisk æske med et mangfoldigt univers af kultur, oplevelser, samvær og læring. En sammenstilling af fire fritstående ”bokse” repræsenterer hver især netop deres faglighed og emmer af musik, teknologi, kreativitet og bevægelse. De mange aktører bærer hver deres historie med sig som afsæt for nye synergier, og magien opstår i det fælles shared space, der bringer kultur og læring samt børn og voksne sammen i Børne- og Kulturhuset. 

Læringsmiljøet bliver et eksperimentarium, der summer af liv, hvor børn og unge i fællesskab kan undersøge, eksperimentere og aktivere deres viden for at skabe innovative løsninger til samfundets udfordringer.

Du kan se byggeriet bliver til her.

Byggeperiode

30. oktober 2020 - 07. juni 2022

Adresse

Taastrupgaardsvej 65-119, 2630 Taastrup

Areal

9.100 m2

Arkitekt

Kjaer & Richter, Christensen & Co Arkitekter

Ingeniør

AFRY

Landskabsarkitekt

Møller & Grønborg

Bygherre

Høje-Taastrup Kommune

Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
Børne- og Kulturhus
keyboard_arrow_up