keyboard_arrow_down

Bramdrupdam bofællesskaber

Del på LinkedIn

Bofællesskabet rummer 40 individuelle boliger, der gør det muligt at tilgodese de individuelle behov borgerne efterspørger. Herudover etableres der fællesfacilliter if orm af et trænings- og wellneshus, beskæftigelseshus, samt administrations- og mødehus.

Boligerne placeres i udkanten af området og fælles faciliteterne placeres i midten, så der etableres et centralt torvemiljø.

Med projektet i Bramdrupdam har der været særlig fokus på Selvhjulpenhed, Individuelle behov, Privathed og Tryghed.

Hovedideen har været at af institutionalisere bebyggelsen og skabe den privathed og oplevelse af individualitet man normalt ser i tilsvarende private rækkehusbebyggelser. At få bebyggelsen til at fremstå attraktiv er således en klar prioritet. At komme hjem til sin egen private bolig - en selvfølge for de fleste – skal være stedets overordnede oplevelse.

Nøglen til at skabe ’den gode bolig’ ligger derfor i en velfungerende balance mellem den enkeltes oplevelse af privathed og frihed og muligheden for at tilvælge et oplevelsesrigt og inspirerende fællesskab.

At arbejde med udgangspunkt i beboernes individualitet og ret til et selvstændigt liv i egen bolig, betyder dog ikke at fællesarealerne nedprioriteres. Tværtimod udformes de som en samlende bevægelsesflade, der forbinder bebyggelsen og sender et tydeligt signal af fællesskab. Ikke som én stor ubearbejdet flade, men som en række sammenhængende rum, der med en blid mangfoldighed tydeliggør de enkelte områder og deres funktion, samtidig med at et helhedsindtryk i bebyggelsen bevares.

Byggeperiode

2012 - 2013

Adresse

Centervej 7-19, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Areal

3.170 m2

Arkitekt

Cubo Arkitekter og Force4 Architechts

Ingeniør

Niras

Bygherre

Kolding Kommune

Bramdrupdam bofællesskaber
Bramdrupdam bofællesskaber
Bramdrupdam bofællesskaber
Bramdrupdam bofællesskaber
Bramdrupdam bofællesskaber
Bramdrupdam bofællesskaber
keyboard_arrow_up