keyboard_arrow_down

Den udbudte opgave om ”Ny administrationsbygning DS02” omfatter i overskrifter:
• Hovedprojektering
• Nedrivning af eksist. administrationsbygning samt fjernelse af belægninger
• Udførelse af en nybygning på ca. 3.507 m2 + 263 m2 kælder
• Udførelse af nye parkeringspladser, indkørsel og udenomsarealer.

Der opføres en tó etagers bygning med forbindelse til den eksiterende lagerhal. Der er delvis kælder under bygningen. Bygningen anvendes til kontor og mødefaciliteter.

Konstruktionens art og opbygning
Bygningen består af to dele. En kontorfløj i 2 etager delvis med kælder, og en mellembygning til det eksisterende i én etage. Kontorfløjens hovedkonstruktion består af dækelementer på vægge eller søjler og bjælker.

Mellembygningen består ligeledes af dækelementer der spænder i samme retning som på kontorfløjen. Dækket i gangarealet udføres in-situ støbt af hensyn til etableringen af ovenlys.

Kælderen er udført af in-situ støbte betonvægge og etagedæk i elementer.

På sydfacaden etableres der solafskærmning bestående af lodrette lameller, der er ophængt på stålkonstruktioner.

Udførelse
Eksisterende bærende konstruktioner ved den eksisterende bygning bevares. I den nye administrationsbygning etableres en ny væg parallelt med den eksisterende facade til bæring af nyt tagdæk.

Produktionen i den eksisterende bygning opretholdes i videst muligt omfang under byggeriets opførelse. Der skal dog udføres inddækning/sammenbygning af de to tagflader, hvor den nye bygning støder op mod den eksisterende.

Byggeperiode

2. april 2018 - 1. marts 2019

Adresse

Hårupvænget 11, 8600 Silkeborg

Areal

3.770 m²

Arkitekt

c.c. contractor tegnestuen

Ingeniør

Hamiconsult

Bygherre

Danfoss A/S

Danfoss
Danfoss
Danfoss
keyboard_arrow_up