keyboard_arrow_down

Egetæpper A/S i Herning udvider den eksisterende bygningsmasse i Birk, med en tilbygning beliggende nord for den eksisterende bebyggelse. Den nye tilbygning indeholder et nyt lager- og produktionsafsnit, for fremstilling og oplag af ”tæppefliser”, samt administrationsbygning.

Lager og produktionshal tilbygges eksisterende hal mod nord. I produktionsområdet etableres en  ervicekerne med tekøkken, teknikerrum, toilet, transformer- og backup rum.

Hallen er på 10.000 m2. Hallen opføres i beton bjælke-søjlesystem med tværgående betonelement skillevæg og betonkerne for transformer. Facaderne består af let facadeelementer, tagkonstruktion består af trapeztagplade og tagpap.

Langs eksisterende facade opstilles Paroc elementer der fungerer som sektionsadskillelse mellem de to haller.

Administrationsbygning tilbygges eksisterende hal på øst facaden.

Administrationsbygning opføres i 2 etager på i alt 320 m2. Med kontorer, tekøkken, toiletter og møderum. Bygningen opføres i stål søjle/bjælke system med lette facadeelementer, let etageadskillelse, trapeztagplader og tagpap.

Jordbundsforholdene, hvor kommende bygninger skal bygges, består af opfyld og mosejord, der skal fjernes. Sandpude udlægges, langs eksisterende bygning skal der piloteres, udføres fundaments bjælke og selvbærende terrændæk.

Byggeperiode

2019

Adresse

Industrivej Nord 25, 7400 Herning

Areal

Hal 10.000 m2 og administration 320 m2

Arkitekt

Midtconsult

Ingeniør

Midtconsult

Bygherre

Egetæpper A/S

Egetæpper
Egetæpper
Egetæpper
Egetæpper
Egetæpper
keyboard_arrow_up