keyboard_arrow_down

Fællesskabets Hus Ry

Del på LinkedIn

Plejeboliger
Der ønskes opført 72 plejeboliger, hvoraf 5 er midlertidige døgndækkende pladser er boliger, hvor borgere bor midlertidigt, bl.a. i forbindelse med udskrivning fra hospitalet, aflastning, observation o.l.

Der skal etableres 67 2-vær. lejligheder á 76 m2 og 5 3-vær. lejligheder á 91 m2. De midlertidige døgndækkede pladser er 2-vær. lejligheder. Til de 72 plejeboliger er tilknyttet fælles boligarealer, som dækker over spisestue, dagligstue, gangarealer såvel som øvrige faciliteter målrettet beboerne.

Derudover vil der være en række servicearealer, som er funktioner, der er målrettet medarbejderne som f.eks kontorer og mødelokaler. Plejeboligerne er organiseret i fire boligenheder med 18 boliger i hver. To boligenheder er placeret på terræn, mens de øvrige to boligenheder er placeret ovenover på 1. sal. Boligerne organiseres i en ringbebyggelse omkring to indre haverum.

Fællesskabsområdet
Fællesskabets Hus rummer centerfunktioner, som er målrettet en bredere målgruppe end beboerne, der bor på plejecentret. Fællesskabsområdet rummer blandt andet cafe, sundhedsklinik, administrative faciliteter, træningstilbud, dagaktiviteter, orangeri, multisal. Derudover rummer fællesskabsområdet øvrige servicearealer for byggeriet, som f.eks. produktionskøkken, depotrum, omklædningsfaciliteter mv.

Fællesskabsområdet er ligeledes organiseret i to plan og binder de fire boligenheder sammen. De offentlige faciliteter er placeret i forbindelse med hovedankomsten med multihal, orangeri og café og med forbindelse til haven udenfor. Foruden hovedankomsten er der indarbejdet en decentral ankomst i modsatte hjørne af Fællesskabsområdet, der kan fungere som diskret indgang til Sundhedsklinikken.

Tilgængeligt landskab
Alle uderum er udformet med fokus på tilgængelighed for alle. Uderummet er indrettet, så der er uhindret adgang og mulighed for at komme rundt. Projektets ambition er tilgængelighedniveau A, som sikrer en kvalitet, der tilgodeser personer med stort plejebehov

Byggeperiode

19. februar 2018 - 4. oktober 2019

Adresse

Knudsvej 34, 8680 Ry

Areal

67 2-vær. lejl. á 76 2² og 5 3 vær. lejl. á 91 m2

Arkitekt

Link Arkitektur

Ingeniør

Cowi

Landskabsarkitekt

Labland Architects

Bygherre

Skanderborg Kommune

Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry
keyboard_arrow_up