keyboard_arrow_down

Frederiksværk Skole

Del på LinkedIn

Den nye skole, Frederiksværk Skole skal rumme to spor fra 0.-9. klasse med integreret SFO, klub og en sal til idræt.  Skolen udformes til i alt 560 elever svarende til 56 elever pr. klassetrin.

Ifølge bedømmelsesudvalget har forslaget ”formået på en meget overbevisende måde at disponere skolens funktioner og læringsmiljøer, så skolen opleves som et attraktivt tilbud til både de daglige brugere og byens borgere. Skolen vil kunne tages i brug hele dagen, og forslaget er en god videreudvikling af den pædagogiske vision med fokus på at sikre rum til forskellige læringssituationer.” 

Et hus der samler, udvikler og forener
Frederiksværk Skole er et læringshus med plads til fælles oplevelser og fælles handlinger, et hus der samler, udvikler og forener. Et lokalt kraftcenter, hvor læring, idéudvikling, idræt, bevægelse, foreningsliv og lokalmiljø kan indgå i nye samarbejdskonstruktioner, hvor der genereres nye muligheder og synergier på tværs af alder, køn og faglighed.

Den nye skole danner rammen for fremtidens læringsmiljø, med differentierede rumligheder målrettet de enkelte fagligheder og arbejdsmetoder. Læringsfællesskaber opdeles i trinområder, ”Den lille skole i den store”, det understøtter behovet for overskuelighed, tryghed og udfordringer for de forskellige aldersgrupper. Skalaen og rumlige sammenhænge tilpasses i takt med børnenes forløb fra indskoling til mellemtrin og udskoling. 

Kjaer & RIchter har introduceret begreberne ”Frontstage” og ”Backstage” i bygningen. Hvor Frontstage rummer de udadvendte funktioner som værksteder og multisal, og Backstage som rummer trinområderne med Indskoling, Mellemtrin, Udskoling og personalefaciliteter. I Frontstage samles skolen i det centrale læringslandskab, der med sine plateauer og trappe, skaber rum for optræden, morgensang, ophold, leg og læring.

Frederiksværk Skole inviterer lokalmiljøet indenfor til et væld af faciliteter. Husets offentlige ”frontstage” vil fungere 24/7, hvor store glaspartier mod Skolepladsen synliggøre husets mange aktiviteter, og inspirere til et levende miljø både dag og aften. 

Visionen er, at skabe et åbent og inviterende Læringshus, hvor der genereres rum for nye møder, muligheder og synergier i samspillet mellem nærmiljø og skole. Et hus der motiverer mennesker til at åbne op for nye samarbejdsformer, nye teknologier og nye måder at lære og være på.

Du kan læse mere om Frederiksværk Skole her.

Læringssti, klimalandskab og aktivitetsfelter
Uderummene opdeles i tre temaer LÆRINGSSTIEN der sikre gode og undersøgende udelæringsmiljøer, KLIMALANDSKABET der byder på et udfordrende lege- og læringsmiljø og AKTIVITETSFELTERNE som opfordrer til læring, sport og leg.

Udearealerne skal afspejle skolens ambitioner om at eleverne skal have nem adgang til uderum og skal indbyde til innovativ tænkning, en aktiv hverdag og en ude-inde skole med blikket rette mod en mere bæredygtig verden.

Byggeperiode

April 2021 - Juni 2022

Adresse

Skolevej 1, 3300 Frederiksværk

Areal

6.650 m2

Arkitekt

Kjaer & Richter

Ingeniør

Sweco Danmark

Landskabsarkitekt

1:1 Landskab

Bygherre

Halsnæs Kommune

Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole
keyboard_arrow_up