keyboard_arrow_down

Hangar Blackbird

Del på LinkedIn

Blackbird Air Charter skal have bygget en ny flyhangar med tilhørende terminalbygning. Flyhangaren består af en stor bygning på ca. 6.200 m2 og med en højde på ca. 20 m. Terminalbygningen omfatter en bygning i 6 etager på ca. 1.600 m² og en højde på ca. 23 m. Der etableres ligeledes en parkeringskælder på ca. 1.800 m². Hertil kommer ca. 9.000 m2 belagte udenomsarealer.

Da arbejdet udføres i tilknytning til en lufthavn, gør særlige forhold sig gældende for bl.a. indretning af byggeplads, tilladelser, arbejder i højder m.v. 

Under etablering af byggegruppen skal der etableres en omkransende spunsvæg, og der udføres en midlertidig grundvandssænkning. Afvandingen herfra sker via ralfaskiner - dels på grunden og dels på et areal syd herfor. Inden spunsen rammes sikres ved udgravning til 1 meters dybde at byggegrube området er fri for fremmedledninger og øvrige hindringer i jord.

Byggeperiode

Januar 2019 - Juli 2020

Adresse

Normarksvej 4, 7490 Billund

Areal

Flyhangar 6.200 m2 , terinalbygning 1.600 m2, parkeringskælder 1.800 m2

Arkitekt

C.F. Møller

Ingeniør

COWI

Bygherre

Blackbird Air Charter

keyboard_arrow_up