keyboard_arrow_down

Herning Vand - Udvidelse Ålykkevej

Del på LinkedIn

Projektet omfatter udvidelse af eksisterende kontor, kantine og køkkenfaciliteter i forbindelse med domicilet på Ålykkevej 5 i Herning.

Konstruktionsprincipper
Byggeriet udføres med betonelementer som eksisterende byggeri.

Tilbygningen til velfærdsbygningen
Facader udføres med grå sandwichbetonelementer, som eksisterende, mens tagkonstruktionen udføres med huldækelementer. Herpå opbygges en varmttagsløsning.

Tilbygningen til kontorbygningen
Facaderne udføres med betonbagvægselementer, hvorpå der opbygges en let facadebeklædning. Facaderne på 1. sal, der går hen over velfærdsbygningen udføres selvbærende med konsol for etagedæk.

Denne løsning sikrer at Velfærdsbygningen kan anvendes uændret i hele byggeperioden.

De indvendige bærende og stabiliserende vægge udføres ligeledes i betonelementer, mens sekundære vægge udføres som gipsvægge alternativt porebeton. Etageadskillelse og tagkonstruktion udføres med betonelementhuldæk, hvorpå der udføres slidlag og en udvendig varmttagsopbygning.

Byggeperiode

1. september 2022 - 1 .maj 2023

Adresse

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Arkitekt

c.c. contractor tegnestuen a/s

Ingeniør

AFRY

Bygherre

Herning Vand A/S

keyboard_arrow_up