keyboard_arrow_down

Køge Stadion, Bygning 1

Del på LinkedIn

Loungefaciliteter 1. sal og omklædnings- og foreningsfaciliteter stueplan

Den nye fodboldbane med tilhørende siddetribune suppleres nu med en tilstødende bygning, der som en vigtig brik slutter stadionbyggeriet mod vest og danner ryg ud til et nyt ankomstareal for Køge Stadion. Den nye bygning etableres som en funktionel kobling mellem pladsen og den nye tribune, og vil med denne placering danne grundlaget for et skræddersyet hus med nye klub- og omklædningsfaciliteter. – Til glæde for både amatøridrætten, foreningslivet, HB Køge og som også rummer muligheder for at etablere nye erhvervslokaler.

En bygning med massivitet og transparens
Den nye bygnings placering og enkle formgivning til stedet, er tænkt som et hus, der spejler sine funktioner i en veksling mellem massivitet og transparens. Bygningsindretningen er optimeret funktionelt i forhold til den fremtidige brug.

Huset er disponeret i 2 etager og forberedes til 4 etager, hvor stueetagen er formet med ankomst, spilleromklædninger, styrketræning, og depoter mv. 1. sal indrettes med loungefaciliter og kontorlokaler til hhv HB Køge og Køge Boldklub og der er fra etagen direkte og niveaufri adgang til hovedtribunen.

Stueplan
Bygningens centrale ankomstrum leder naturligt til forbindelsesgangen for de udendørs omklædningsfaciliteter og til 1. sals kontorfaciliteter og loungefaciliteter. Ankomstrummet er formet i forlængelse ”tunnellen” der fører ud til banen under den nye siddetribune. Herved dannes en klar logistisk ramme for såvel divisionskampe, som for den daglige brug af bygningen.

Billettering til lounge kan således forgå indendørs i direkte tilslutning til adgangstrappe og elevator.

Omklædningsfaciliteter er organiserede på hver sin side af ankomstrummet og har direkte forbindelse til udearealer via forbindelsesgangen og passagen under tribunen. Disponeringen sikrer, at rammerne for afviklingen af hjemmekampe er på et højt niveau.

1. etage
Som gæst og bruger ankommer man via trappe eller elevator til et centralt fordelingsrum på 1. sal. Herfra ledes man naturligt til forbindelsesgangen eller direkte til loungen. Fra ankomstområdet er der udsyn mod ankomstområdet eller direkte til loungeområderne. Så gæst og bruger får oplevelsen af forarealet, når det fyldes med tilstrømmende publikummer undervejs til kampstart.

Forbindelsesgangen giver mulighed for adgang til loungearealerne, og åbner mulighed for at separere adgang til særskilte områder, alle med store glaspartier ud til banen. Afsnittene er forbundne i et sammenhængende forløb, og hvert afsnit kan serviceres fra gangen. Anretter køkkenet er disponeret centralt og i forbindelse med trappe og elevator. 

Mod syd etableres selvstændige afsnit for den professionelle del, side om side med amatøridrætten, så der opstår et fællesskab. Presserum etableres ligeledes her og kan fungere som mødelokaler, og der er også herfra direkte adgang til såvel lounge som tribune.

Der etableres ligeledes toiletter der sikrer nødvendig kapacitet ”indendøre” i dagligdagen og aftenarrangementer, og i spidsbelastningerne under kampe benyttes de alleredeetablerede publikumstoiletter unde tribunen

Hele etagen er i direkte og niveaufri forbindelse med tribunen. – Herved sikres stor tilgængelighed for alle i det samlede anlæg.

Materialitet og farve
Materialevalg karakteriseres af den allerede planlagte linie for selve Køge Stadion, og udvendige overflader fremstår således i grå beton. Indvendigt føres arkitekturen videre med synlige betonoverflader, forfinet med malerbehandlede overflader og gulvtæpper. Lofter etableres som systemlofter, som sammen med gulvtæpperne sikrer gode akustiske forhold under arrangementer.

Toiletter udføres med klinkegulve og fliser på udsatte vægflader. 

Indvendige malerbehandlede døre sikrer samen med glaspartier en sammenhængende og indbydende etage til såvel en arbejdsdag, som afvikling af kampe eller andre arrangementer.

Byggeperiode

10. december 2019 - 2. oktober 2020

Adresse

Ved Stadion 2B, 2600 Køge

Areal

2.400 m2 med option på yderligere 2.400 m2

Arkitekt

Cubo Arkitekter

Ingeniør

ÅF Buildings Denmark

Bygherre

Køge Kommune. 1 sal: Køge Park Lounge

Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
Køge Stadion, Bygning 1
keyboard_arrow_up