keyboard_arrow_down

Kontorhus "Herning Towers" for Jacobsen Group

Del på LinkedIn

Herning Towers ligger på hjørnet af Silkeborgvej og Dronningens Boulevard i Herning. Her er bygningsvolumenet bygget op som tårne, der skalamæssigt trapper ned mod nabobygningerne og binder byområdet sammen. Det højeste tårn ligger ud imod rundkørslen og markerer indgangen ind til Herning.

Bygningen er et kontorbyggeri, som huser forskellige lejere i det 6.700m² store domicil. Byggeriet skal derfor facademæssigt kunne rumme forskelligheden i disse firmaer. 

Bygningen er bygget op af i alt 7 etager som trapper ned, som mindre terrassehuse.  Etagehøjden varierer, hvor stueetagen er højere end de resterende etager. 

Huset bliver fyldt med lejere, men også med en masse gæster fra Herning By. Husets stueetage vil rumme fællesfaciliteter såsom kantine, mødecenter, auditorium og mulighed for undervisning. Her kan naboer leje sig ind i stueetagen og benytte faciliteterne, men det er også her, at lejernes afdelinger kan mødes til forskellige arrangementer, som på nuværende tidspunkt bliver

holdt i andre byer. Herved kommer bygningen til at være et samlingspunkt for mange mennesker og kommer til at være et hus der er fyldt med liv.

I stueetage er størstedelen tiltænkt som et fællesareal for alle lejere, gæster og bestemt også naboer til huset. Ideen med huset er, at naboer kan leje sig ind i stueetagen og benytte disse faciliteter. Desuden har lejerne tiltænkt sig at afholde forskellige arrangementer for deres afdelinger, som på nuværende tidspunkt bliver afholdt i andre byer.

Ved ankomst til huset, mødes besøgende af en transparent stueetage, hvor de kan kigge direkte ind til fællesfaciliteterne, som består af et mødecenter, en stor kantine, område til undervisning samt gæstearbejdspladser etc.

Materialer
Herning Towers er opbygget af tre primære materialer; mørk tegl, beton og stål. Tårnene har små fremspring i facaden og et skift i facadeudtrykket. Dette gør, at hvert tårn fremstår mere markant, og at bygningen skalamæssigt fremstår mere rolig og imødekommende. 

Bygningen fremstår med en åben og indbydende stueetage, hvor der er fælles kantine, forbindelse til naturen og gæstearbejdspladser til besøgende. De indvendige materialer igennem huset er inspireret af den nordiske rolige farvepalette - lyse grå gulve, blå farvenuancer på væggene og lyst træ omkring centrale elementer, hvilket bringer kontrast og varme til bygningens indre..

Parkering
Antal p-pladser på terræn, 135 stk.
 

Udrum
Landskabsmæssigt er der arbejdet med, at videreføre det grønne bånd med allé træer langs Haraldsgade. 

Fællesfaciliteterne såsom kantine og mødelokaler er placeret således, at de har direkte udgang til det fri imod sydøst. I dette område er der terrasser i forskellige størrelser, som passer ind i den resterende bygnings formsprog og geometri. Terrasserne bliver hver i sær afskærmet af staude- og buskebede, samt afskærmning af beplantning på skråningen ud imod vejen, hvor der står højere buske og træer.

Energi
Kontorbyggeriet overholder energikravene i bygningsreglementet, ved en optimering af klimaskærmens isoleringstykkelser, 3-lags lavenergi vinduer, hvor der er forudsat solafskærmende glas.

Der er desuden forudsat effektive solceller, som forventes placeret på bygningens tag orienteret mod syd. 

Belysning er dagslysstyret, hvor det er anvendt energieffektive belysningskilder som LED.

Ventilationsanlæg forudsættes placeret i opvarmet teknikhus på tag, i forbindelse med en trappeskakt, dette er også en fordel energimæssigt, da der således ikke er store varmetab fra ventilationsanlægget og kanaler til det fri.

Indeklima
For overholdelse af byggeprogrammets termiske komfortkrav benyttes mekanisk ventilation med køling, samt natkøling via anlæg uden for bygningens normale brugstid. Den tekniske beskrivelse definerer et skærpet indeklimakrav på 100 timer over 25°C og 25 timer over 26°C.

 

Byggeperiode

25. januar 2021 - 1. juli 2022

Adresse

Haraldsgade 34-46, 7400 Herning

Areal

6.700 m2

Arkitekt

Årstiderne Arkitekter

Ingeniør

AFRY

Bygherre

Jacobsen Group

Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
Kontorhus
keyboard_arrow_up