keyboard_arrow_down

Kvinde-Barn Hus Hjørring

Del på LinkedIn

Projektet omfatter både udbygning og renovering. Sammenbygning og nybygning af 4 etager, funktioner og arealer, samt landskab.

I C. F. Møllers vinderprojekt placeres kvinde-barn huset og behandlerbygninger som to U-formede bygninger på henholdsvis sydlig og nordlig side af den eksisterende forbindelsesbygningen, der går mellem medicinerhuset og sengebygningen. De nye bygninger danner tilsammen en karré, der omkranser et stort, lyst og grønt gårdrum, der kan nydes fra alle afsnit. Med sin ringstruktur på hver side af den nuværende forbindelsesbygning skaber tilbygningerne en øget fleksibilitet, i det funktionerne på hver side kan ”skubbe” til hinanden, hvis der er behov.

Gennemtænkt flow
Placeringen af henholdsvis kvinde-barn hus mod syd og behandlerbygning mod nord ligger fast. Men skitsen til placeringen af de enkelte funktioner i de to bygninger skal gennem endnu en fintegning. Der arbejdes ud fra ideen om, at funktioner som ambulatorier og billeddiagnostik, som har et stort flow af patienter, ligger lettilgængeligt. De øvrige som føde- og neonatalafsnit, operationer og kirurgi samt sengeafsnit placeres, hvor der er mere ro, og hvor det giver bedst mening både for patientforløb og for personalets arbejdsgange. Fra anden sal bliver der direkte udgang fra Kvinde/barn huset til legeplads/tagterrasse på taget af behandlingsbygningen – men godt afskærmet for vinden.

Bedre velkomst
I dag kan sygehuset virke lukket om sig selv, når man ankommer. En del af byggeprojektet er derfor også, at sygehuset åbnes mere op til Bispensgade, hvorfra der etableres to indkørsler, der skal føre op til en ny hovedindgang med adgang fra både nord og syd og med parkerings- og vendemuligheder på begge sider. Der etableres således ekstra p-pladser til patienter/pårørende, hvor behandlerbygningen er i dag.

Energikrav
Bygningen skal overholde Bygningsreglementets BR 2010 energikrav til Lavenergiklasse 2020.

DGNB-certificering
Bygherren kræver, at byggeriet skal kunne DGNB-certificeres med guld.

Byggeperiode

13. november 2017 - 31. oktober 2019

Adresse

Regionshospital Nordjylland i Hjørring, Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Areal

7.500 m2

Arkitekt

Creo Arkitekter + Bjørk & Maigaard

Ingeniør

Midtconsult

Landskabsarkitekt

Egebjerg By og Landskab

Bygherre

Region Nordjylland

Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
Kvinde-Barn Hus Hjørring
keyboard_arrow_up