keyboard_arrow_down

Marius Pedersen "Innovationshuset"

Del på LinkedIn

Marius Pedersen A/S ønsker at opføre et Innovationshus, der som arnested og vartegn hylder Marius Pedersens virke. Ved ankomsten fra Ørbækvej syner Innovationshuset tydeligt i forlængelse af de eksisterende administrationsbygninger for enden af indkørslen. Det er denne del af bygningen, der huser den nye udstilling og formidling af Marius Pedersens virke. 

Ankomst til Innovationshuset
Med Innovationshuset etableres en ny hovedindgang til Marius Pedersens hovedsæde i Ferritslev. Husets brugere inviteres indenfor i et varmt og trygt indre, hvor brugerne ubesværet ledes ind i Innovationshusets foyer, der har en reception, skrank og en receptionist, der vejleder og fordeler de besøgende afhængigt af gøremål. Her kan besøgende ligeledes komme af med overtøjet i garderoben, for så enten at trække mod venstre, hvor indgangen til udstillingen findes eller til højre, der leder ind mod kantinen. I dette rum mellem foyer og kantine findes trappen og elevatoren, der giver adgang til førstesalen, hvor de nye kontorer og mødelokaler findes. 

Bagved foyeren findes husets funktionsryg, der udgør en mere lukket og introvert del af Innovationshuset. Her rummes funktioner så som Arkiv, Køkken, Rengøringsrum, Kopirum, Depot, Toiletter. 

Ydre materialer
På de træbeklædte facader bruges trælister til at opdele fladerne i moduler. Taget, der huser udstillingen, og en imponerende og markant trækonstruktion, er beklædt med changerende og taktile vingetegl, der matcher facadens rødbrune nuance. Den nye facade behandles ligeledes med træbeskyttelse i en teglrød farve.

Indre materialer
I Innovationshuset indre, fortsætter takten mellem modulerne, der genkendes fra facaden udenfor. Indenfor er væggene beklædt med finér. Udvalgte steder i huset bliver modulerne ydermere til indbyggede reoler, der tænkes udnyttet til udstilling af museumsgenstande. Glasdørspartiet markerer overgangen som et særligt sted, der medierer forskellige rumligheder.

Loftet beklædes med perforerede akustikplader i finér, der fuldender træforingen og samtidigt sikrer en behagelig akustisk oplevelse i rummene. 

Foldedørene i kantinen og mødelokalerne på førstesalen er finerede. Desuden er alle døre, lysninger og vinduesrammer i træ.

Gangbroen, der forbinder den nye administration med den gamle, beklædes med galvaniserede stålplader. I gangbroens loft etableres et ovenlys.

Bæredygtighed
Træets vigtigste klimaegenskab består i, at det kan erstatte en række materialer, såsom stål, beton og aluminium, der alle kræver store mængder fossilt brændsel, ved fremstilling. Desuden er træ både en genanvendelig og vedvarende ressource, hvilket gør den til et yderst bæredygtigt materialevalg, der ydermere kan holde i mange hundrede år, hvis blot den behandles rigtigt. Desuden bidrager træet med en særlig åbenbarhed, idet træ har den egenskab, at det kan absorbere og afgive fugt afhængigt af de indre forhold, der findes i huset. Brugen af træ bidrager således til at sikre et godt og sundt indeklima. 

Udstillingssalen
Udefra fremstår udstillingsdelen af Innovationshuset åbent kva de vinduespartier, der løber gennem facaden.

Indenfor er udstillingsalen er et træunivers, hvor konstruktionen løfter sig op under tager, der er åbnet til kip og rejser sig højt og rummeligt. Her fremtoner Marius Pedersens store maskiner. Der er arbejdet med ideen om et Wunderkammer, altså et rum, der rummer et væld af signifikante udstillede objekter, som blikket og kroppen nysgerrigt kan vandre og gå på opdagelse iblandt.Fra Udstillingssalen får museets gæster lov til at få et kig ind i magasinerne, der rummer museumsgenstande.

Kantine med kig mod landskabet
Kantinen bliver et lyst, åbent, varmt og udsigtsrigt rum at træde ind i med adgang og udsyn til det landskabet. En blød opstigning fra indkørslen, parkeringspladsen og gårdrummet. Et fleksibelt og multifunktionelt sted, hvor det er muligt at opdele rummet med en foldedør, så mødelokaler kan opstå som mere intime rum.

Pergola
Pergolaen både forlænger udendørsrummet indadtil og inviterer indendørsrummet udad. Når vejret er til det, kan kantinens brugere gennem de store skydedørspartier nemt trække udenfor. 

Gangbro
Den nye gangbro og tunnel mellem de eksisterende administrationsbygninger og Inno-
vationshuset etableres for at skabe en forbindelser mellem nye og eksisterende bygningskroppe. 

Udsigtsrige kontorer/mødelokaler
På førstesalen udvides administrationen og forbindes til den eksisterende gennem gangbroen. Det er en adgang til et funktionelt rumligt forløb, hvor en gang, der omkrandser en toiletkerne, tekøkken, kopirum og depot, rummer døre ind til de forskellige kontorer og mødelokaler. Det er lokaler med en skøn udsigt, arbejdsro og mulighed for multifunktionel brug. 

Facaderenovering
I tillæg til Innovationshuset foretages en renovering af facaden på den ældste, eksisterende administrationsbygning.

Partnering
Opgaven løses i en partneringmodel, hvor Bygherre og Entreprenør i fællesskab løser opgaven i et åbent samarbejde.

Byggeperiode

15. maj 2023 - 28. oktober 2024

Adresse

Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev

Areal

1.535 m2

Arkitekt

Claus Pryds Arkitekter og Schaarup Arkitekt- & Bygherrerådgivning

Bygherre

Marius Pedersen A/S

Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
keyboard_arrow_up