keyboard_arrow_down

NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium

Del på LinkedIn

Projektet omfatter pførelse af en ny privatskole til Nordsjællands Grundskole & Gymnasium. NGG-skolen dækker over 5 spor, Early Years, indskoling, 1. til 10. klasse, gymnasium og internationale klasser, samt SFO.

Udover opførelse af nyt byggeri skal der etableres udearealer for ophold og mulighed for kreativ udfoldelse, samt områder til cykelparkering, p-anlæg, affaldsgård, sekundære bygninger til gartner-/pedelfunktion.

NGG vil være en base camp for viden, læring og fællesskab. Det danner grobund for et bredt fagligt miljø med profiler indenfor både naturvidenskab/science, samfundsforhold, sprog, musik og elitesport. 

Arkitektur
Det arkitektoniske motiv er en lang bygningskrop i 3 etager som er forskudt 3 gange over facadens længde i hele facadehøjden mod vest. Mod øst aftrappes facaden og danner uderum som tagterrasser med aktive taghaver og ophold for skolens interne mødested. Mod nord og syd kan man tilgå tagterrasserne fra de brede opholdstrapper, hvor livet kan mærkes i hele skolens længde

Mod syd ligger multihallen og fitness med kik ned til beach-vollyball bane, 8-mands fodboldbane, trækronerne og søen.

Bygningskroppen opføres med mørkegrå teglsten og danner en harmonisk helhed som kan stå mange år frem og patinere med ynde. Arkitekturen signalerer tyngde, robusthed og orden.

Skolens fællesområder er multianvendelige og skal skabe forudsætninger for en fleksibel brug med inddragelse af såvel ganglinjer som rumligheder, uden at dette påvirker brugen af klasselokaler og faglokaler. Der etableres desuden et væksthus på 2. sal.

Udendørs opholdsarealer
Skolen har flere typer af udearealer af forskellig funktion og orientering, bl.a. en stor skolegård og en legeplads til børnehavebørn. Mod øst ligger taghaven som ligger oven på grundbygningen. Der er grønne haver, et område for sport og i kombination med 2 store altaner på 2. etage, er det ambitionen, at elever vil opholde sig udenfor i pauserne, samt at udearealet kan indgå som en del af undervisningen.

På sydsiden af skolen er resten af grunden udlagt til grønt friareal og 8 mands fodboldbane.

Fællesområder
Bygningen har et stort fællesområde kaldet torvet og en multihal, hvor alle studerende og medarbejdere kan samles samtidigt. I daglig brug fungerer torvet som elevkantine, hvor der ved særlige arrangementer er mulighed for at opstille/fjerne inventar i forhold til det pågældende arrangement.

Fællesområdet danner således rammen om skolens samlende aktiviteter, som fællesmøder og andre større arrangementer samt frikvarterer. Området giver med sin centrale beliggenhed mulighed for kreative udfoldelser, fagintegration og tværfaglige projekter med udstillinger af arbejdet mv. Fællesområdet skal også kunne benyttes til musik- og dramaoptræden. I midten af kantineområdet etableres en stor elevtrappe til 1. sal med høje siddetrin, hvorfra elever kan iagttage arrangementer og optræden. 

Fælles administration
For at fremme samarbejdet i skolens ledelsesteam, er skolens ledelse samlet i en fælles administration. Her er enkelt mands kontor og storrumskontor, serviceområde for pedel/IT, sundhedsplejerske, studievejledning, mødreum kopirum, samt venteområde med skranke.

Industri-kantinekøkken
Køkkenet udføres som et fuldt funktionelt industrikøkken og indeholder indgang/vareindlevering, depot/tørlager, køl og frys, opvaskeafdeling, koldt og varmt køkken.

Byggeperiode

30. januar 2023 - 5. juni 2024

Adresse

Mileparken 22, 2740 Skovlunde

Areal

11.622 m² samt tilhørende tagterrasser på 2531 m² og teknikhuse på 480 m².

Arkitekt

IC Arkitekter

Ingeniør

Sweco

Bygherre

Wihlborgs A/S

NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium
NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium
NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium
keyboard_arrow_up