keyboard_arrow_down

Nørre-Snede Skole

Del på LinkedIn

Nørre Snede Skole er udformet med en centralt placeret tilbygning, der indeholder faciliteter som bibliotek, café, multisal, udskoling, værksteder og fordybelsesrum og vil fungere som et lokalt kraftcenter for læring, kultur og bevægelse.

De eksisterende skolebygninger opdateres med tidssvarende læringsmiljøer og personalefaciliteter.

Grundens terrænspring udnyttes og giver en kompakt bygningskrop med stor rumlig variation, optimalt dagslysindtag og korte afstande funktionerne i mellem.

Den rumlige oplevelse forstærkes i form af et fritlagt parterreplan med direkte udgang til forsænkede terrasser, der samtidig skaber en udvendig passage mellem skolegården mod nord og den nye byplads mod syd.

Tilbygningen udformes som en let og transparent bygning, der både skærmer og eksponerer skolens liv udadtil. Store glaspartier åbner stue- og parterreetage op mod de nære udearealer, så aktiviteterne kan flyde ud på byplads, amfiscene og terrasser.

Energiforbedringer 
Bygningsafsnittet for 0. til 3. klasse på eksisterende skole har gennemgået en facaderenovering og de tekniske installationer, herunder vand, varme, ventilation, belysning og CTS er blevet opdgradret til nutidens standard med balanceret ventilation med høj varmegenvinding og lavt energiforbrug.

Ligledes har lokalerne fået energieffektiviseret lysarmaturer med styring af dagslysforhold. Renoveringen har højnet indeklimaet i lokalerne og sænket energiforbruget for bygningsafsnittet.

Byggeriet er genmemført efter kravene til BR 2015.

Opretholdelse af skolens drift
Skolen har fungeret og været i fuld drift under hele byggeperioden. Mens renovering af en bygning har stået på, er eleverne blevet samlet i anden bygning og omvendt.

Byggeperiode

2016 - 2018

Adresse

Skolegade 2, 8766 Nørre-Snede

Areal

Ca. 5.995 m²

Arkitekt

Kjaer & Richter

Ingeniør

Rambøll Danmark

Bygherre

Ikast-Brande Kommune

Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
Nørre-Snede Skole
keyboard_arrow_up