keyboard_arrow_down

Ny busterminal og terminalbygning Herning

Del på LinkedIn

Visionen for projektkonkurrencen om et nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning er at etablere en ny samlet busterminal i sammenhæng med en ny terminalbygning, samt at skabe et nyt, velfungerende byrum i sammenhæng med de tilstødende gader og midtbyen som helhed.

Terminalbygningen skal være den nye banegårdsbygning og skal repræsentere Hernings trafikale knudepunkt.

Ankomsten til Banegårdspladsen udformes med trafikdæmpende foranstaltninger, som sænker hastigheden på bus- og biltrafikken, således trafikken afvikles på de bløde trafikanters præmisser.

Ny busterminal og terminalbygning
Projektering og udførelse af nyt samlet terminalanlæg for regional- og bybustrafik i Herning inkl. belægninger, inventar og anlægsarbejder på Banegårdspladsen, samt klargøring til informationssystem.

Busterminaldelen af pladsen udformes som en telematikstyret (”intelligent” terminal). Dette indebærer, at der ikke er faste stoppesteder til de enkelte linjer. Hver busankomst og –afgang tildeles en bane af et IT-system, som også via displays orienterer passagererne om, hvorfra busserne afgår. En væsentlig komponent i systemet er et nærdepot, hvor busser skal køre hen, hvis der eksempelvis er mere end 10 minutter mellem bussens ankomst og samme bus’ næste afgang.
Nedkørselsrampe til kælder flyttes, og dækket på parkeringskælderen forstærkes til buskørsel i det område, som terminalen udvides.

Terminalbygning
Opførelse af terminalbygning indeholdende kiosk med lager, billetsalg, ventefaciliteter, chaufførfaciliteter, toiletter, trappetårn, elevator, teknikrum, gangarealer og ankomsthal.

Terminalbygningen sammenbygges med det eksisterende indgangsparti og gangsystemet over Dronningens Boulevard, hvilket forbinder Banegårdsbygningen med perronerne samt den sydlige del af byen.

Byggeperiode

November 2015 - 2016

Adresse

Banegårdspladsen, 7400 Herning

Areal

1.000 m² terminalbygning + 15.000 m² belægning

Arkitekt

Kjaer & Richter

Ingeniør

Niras

Landskabsarkitekt

Rossel's Tegnestue

Bygherre

Herning Kommune

Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
Ny busterminal og terminalbygning Herning
keyboard_arrow_up