keyboard_arrow_down

Nyborg Sundhedshus

Del på LinkedIn

Nyborgs nye sundhedshus opføres ved Holmens Boulevard nær Havnegadekvarteret og den sydlige ydrepier - i overgangen mellem den historiske midtby og havnearealerne. 

Fremtidens sundhedshus på 5.000 kvm rummer flere private sundhedsaktører samt kommunale og regionale tilbud under samme tag. 

Sundhedshuset er terrasseret fra 4 etager og ned til 1 til 2 etager, så bygningen som volumen opleves mere sammensat og varieret.

Sundhedscenterets hovedindgangen er placeret mod syd, synlig og tilgængelig fra parkeringsarealet. Fra det rummelige vindfang træder den besøgende ind i et overskueligt ankomstrum, det dobbelthøje Sundhedstorv, og receptionen ligger umiddelbart i ganglinjen og herfra kan man enkelt orientere sig i hele husets komposition og organisation. Det er enkelt at finde vej. Et rummeligt venteområde er indpasset med plads til forskellige udstillinger og multisalen ligger i direkte forbindelse til Sundhedstorvet, og kan, ved hjælp af foldedøre, blive en del af torvet.

Omkring Sundhedstorvet ligger de mest offentlige funktioner - Sundhed og Forebyggelse sammen med Sundhed og Træning, Patientforeningen, Sygeplejeklinikken med lægevagt og Høreklinikken. Sundhedstorvet åbner sig mod 1. salen med mindre vente- og fællesarealer og ellers fordeler de enkelte private aktører sig op gennem etagerne. Man kan sige at Sundhedshuset bliver mere og mere privat op i huset. 

Der bliver også plads til 20 borgere med ophold i de Midlertidige  pladser. De midlertidige pladser er placeret i bygningen langs Knudshovedvej, men er forbundet med en let og lukket passage hen over ankomststrædet. Rygeksperten er her placeret på 1. salen.

Bæredygtighed
Sundhedshuset skal som minimum certificeres til DGNB Sølv. Fokuspunkter: 

  • BIODIVERSITET: Beplatningen øger biofaktoren og biodiversiteten.
  • ASSIVE STRATEGIER: Velisolerede konstruktioner og minimering af varmeforbrug og overtemperaturer.
  • TILGÆNGELIGHED: Der arbejdes med tilgænglighed på alle niveauer udfra tankegangen om universel design.
  • INDEKLIMA: Der vil være et behagligt og sundt indeklima med mulighed for individuelt regulering af solindfald, temperatur og frisk luft.
  • DAGSLYS: Dagslyset udnyttes optimalt. Store vinduespartier sikrer god dagslysadgang. Vinduer træ/alu udfra et fokus på holdbarhed og drift.
  • AKUSTIK: Akustisk regulerende lofter sikrer et optimalt akustisk indeklima.

Materialeholdning
Der er valgt indfarvede betonelementer i terra cotta til fcaden. I sundhedshusets indre markeres det offentlige Sundhedstorv af sammenhængende betongulve der lægger sig rundt til de primære adgangsveje op i huset. Facadernes terra cotta farve opleves i opgangenes farve op igennem etagerne som en enkel form for wayfinding, og i ankomstarealet er træpaneler med til at skabe varme toner omkring receptionen.

Byggeperiode

10. marts 2023 - 24. august 2024

Adresse

Holmens Boulevard, Middelfart

Areal

5.600 m2

Arkitekt

Cubo Arkitekter

Ingeniør

AFRY

Bygherre

Nyborg Kommune

Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
keyboard_arrow_up