keyboard_arrow_down

Nyborg Sundhedshus

Del på LinkedIn

Nyborgs nye sundhedshus opføres ved Holmens Boulevard nær Havnegadekvarteret og den sydlige ydrepier - i overgangen mellem den historiske midtby og havnearealerne. 

Fremtidens sundhedshus på 5.000 kvm rummer flere private sundhedsaktører samt kommunale og regionale tilbud under samme tag. 

Sundhedshuset er terrasseret fra 4 etager og ned til 1 til 2 etager, så bygningen som volumen opleves mere sammensat og varieret.

Sundhedscenterets hovedindgangen er placeret mod syd, synlig og tilgængelig fra parkeringsarealet. Fra det rummelige vindfang træder den besøgende ind i et overskueligt ankomstrum, det dobbelthøje Sundhedstorv, og receptionen ligger umiddelbart i ganglinjen og herfra kan man enkelt orientere sig i hele husets komposition og organisation. Det er enkelt at finde vej. Et rummeligt venteområde er indpasset med plads til forskellige udstillinger og multisalen ligger i direkte forbindelse til Sundhedstorvet, og kan, ved hjælp af foldedøre, blive en del af torvet.

Omkring Sundhedstorvet ligger de mest offentlige funktioner - Sundhed og Forebyggelse sammen med Sundhed og Træning, Patientforeningen, Sygeplejeklinikken med lægevagt og Høreklinikken. Sundhedstorvet åbner sig mod 1. salen med mindre vente- og fællesarealer og ellers fordeler de enkelte private aktører sig op gennem etagerne. Man kan sige at Sundhedshuset bliver mere og mere privat op i huset. 

Der bliver også plads til 20 borgere med ophold i de Midlertidige  pladser. De midlertidige pladser er placeret i bygningen langs Knudshovedvej, men er forbundet med en let og lukket passage hen over ankomststrædet. Rygeksperten er her placeret på 1. salen.

Bæredygtighed
Sundhedshuset skal certificeres til DGNB Guld. Fokuspunkter: 

  • BIODIVERSITET: Beplatningen øger biofaktoren og biodiversiteten.
  • ASSIVE STRATEGIER: Velisolerede konstruktioner og minimering af varmeforbrug og overtemperaturer.
  • TILGÆNGELIGHED: Der arbejdes med tilgænglighed på alle niveauer udfra tankegangen om universel design.
  • INDEKLIMA: Der vil være et behagligt og sundt indeklima med mulighed for individuelt regulering af solindfald, temperatur og frisk luft.
  • DAGSLYS: Dagslyset udnyttes optimalt. Store vinduespartier sikrer god dagslysadgang. Vinduer træ/alu udfra et fokus på holdbarhed og drift.
  • AKUSTIK: Akustisk regulerende lofter sikrer et optimalt akustisk indeklima.

Materialeholdning
Der er valgt indfarvede betonelementer i terra cotta til fcaden. I sundhedshusets indre markeres det offentlige Sundhedstorv af sammenhængende betongulve der lægger sig rundt til de primære adgangsveje op i huset. Facadernes terra cotta farve opleves i opgangenes farve op igennem etagerne som en enkel form for wayfinding, og i ankomstarealet er træpaneler med til at skabe varme toner omkring receptionen.

Byggeperiode

10. marts 2023 - 24. august 2024

Adresse

Holmens Boulevard, Middelfart

Areal

5.600 m2

Arkitekt

Cubo Arkitekter

Ingeniør

AFRY

Bygherre

Nyborg Kommune

Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
Nyborg Sundhedshus
keyboard_arrow_up