keyboard_arrow_down

Plejecenter Lillevang

Del på LinkedIn

Om-, til- og nybygning
Furesø Kommune har besluttet at Plejecenter Lillevang skal udvides med flere boliger. Desuden er det med udvidelsen et ønske at forbedre funktionen af de eksisterende boliger med henblik på bedre udnyttelse af resourcer, flere hænder nærmere borgerne, og bedre forhold for både personalet og beboerne.

Boligerne skal være almennyttige boliger i Boligselskabet Farumsødal, som opføres efter reglerne om opførelse af almennyttige ældreboliger. Til boligerne er tilhørende servicearealer som anvendes af Furesø Kommune.

Eksisterende forhold
Plejecenter Lillevang er bygget i 1998, og består i dag af 96 plejeboliger med aktivitetscenter og storkøkken. Bygningsanlægget er disponeret med 4 fritliggende bo-klynger og aktivitetscenter omkring en pergola udformet som en stor ellipse. Bygningerne i en etage ligger med tæt tilknytning til landskabet og naturen.

Hver bo-klynge er underopdelt i 3 bo-enheder med 8 boliger i hver og hver bo-enhed har fællesboligarealer. Centralt i hver bo-klynge er placeret en serviceenhed med omklædning og personalerum. Endvidere er der yderligere en mindre særlig boenhed med seks visiterede ældre- og handicapegnede boliger som er sammenbygget med aktivitetscenteret. 

Plejehjemmet skal udvides med 16 boliger i eksisterende bo-klynger og 39 boliger i ny bygning, samt dertil hørende servicearealer. 

Elipsehuset
Den nye bygning i 2 etager, Ellipsehuset, placeres i midten af den eksisterende bebyggelse. Torvet foran den nye hovedindgang skråner op imod indgangen, således man kan komme ind i samme niveau som stueetagen. Der tilføjes en rampe til kørestole med en lav hældning på 1:30 og en trappe der tager niveauspringet udvendigt. Der er således fokuseret på at skabe niveau- og barrierefri adgang både ved hovedindgangen, ud for fællesarealerne og på tagterrasserne.

Udvendigt beklædes bygningen med brunlig Komproment cover sten på klink, der minder om den eksisterende træbeklædning, men som ikke kræver noget vedligehold. På Ellipsehuset omkring hovedindgangen, ved dagligstuen mod syd samt omkring spisestuen, beklædes facaderne med en lodret træliste beklædning, der bryder de lange facader.

Vindues- og dør rammer, samt altanforplader og fyldningsdøre udføres i malet alu i matsort. På taget er der tagpap.

Boligklyngerne
Boligklyngerne udvides - der placeres 8 boliger ekstra i hver boligklynge og et nyt fællesareal binder hele boligklyngen sammen. I midten placeres køkkenet. Under køkkenet, i den eksisterende kælder placeres teknik.

De fire boliger der placeres i boligklyngens ydre periferi har skråt tag med enkelt sidig hældning og udhæng, de resterende boliger og det nye fællesareal har fladt tag uden udhæng. Tagene på den skrå del er udført som et metaltag i samme nuance, som de eksisterende skrå tage og taget på den nye vandrette del er udført i tagpap.

Alle de nye facader på tilbygningerne beklædes med en Komproment cover sten på klink, der matcher de eksisterende træfacader.

Vinduer og døre er i træ/alu og er udvendigt malet i en grålig nuance, der varer til de eksisterende vinduer og døre. 

Den gode bolig
Den gode bolig er først og fremmest stor nok til, at man kan indrette den med sine egne møbler og der stadig er rigeligt plads til at komme rundt uanset handicap. Boligen kan opdeles til en to-rums bolig vha. en 2,4 meter bred skærm, som hænger i en normal skydedørs skydeskinne.

DGNB Guld
For at opnå DNGB Guld certificering evaluerer c.c. contractor byggeriet  ud fra en række kriterier, der handler om hvor meget hvert valg påvirker bæredygtigheden, indenfor DGNB’s fem hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Bl.a. vil livscyklusvurderinger og totaløkonomibetragtninger blive et aktivt værktøj i udformningen af husets detaljer og valg af materialer allerede i projekteringen.

I løbet af Projekt-forslagsperioden udarbejdes en bæredygtighedsplan og der indsende en Præcertifisering til DK-GBC.

Byggeperiode

5. maj 2022 - 16. januar 2024

Adresse

Lillevænget, 3520 Farum

Areal

5.100 m2

Arkitekt

Force4 Architects

Ingeniør

Sweco

Landskabsarkitekt

Lapland Architects

Bygherre

Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune

Plejecenter Lillevang
Plejecenter Lillevang
Plejecenter Lillevang
Plejecenter Lillevang
Plejecenter Lillevang
Plejecenter Lillevang
keyboard_arrow_up