keyboard_arrow_down

Plejehjemmet Lindegården

Del på LinkedIn

Et projektet bestående af 120 boliger samt fællesfaciliteter, service- og personalearealer.

Der er opført 5.000 m² nybyggeri og 6.000 m² ombygning/renovering, indeholdende i alt 120 lejligheder. 84 lejligheder er til somatiske beboere, 18 lejligheder er i en skærmet demensafdeling og de sidste 18 lejligheder er forbeholdt patienter med huntington corea.

Et projekt, som i kraft af et godt samarbejde mellem alle implicerede parter, er afleveret ca. 3 mdr. før den planlagte aflevering.

INFORMATION er nøgleordet i beboerhåndtering, og vi har erfaring for, at et højt informationsniveau er grundlæggende for et godt og gnidningsløst samspil med beboerne. På byggesagen er der inden og under byggeriet afholdt løbende orienteringsmøder angående byggeprocessen.

På bygherremøder udarbejdes opdaterede lister, der udsendes som nyhedsbreve omhandlende hvilke arbejder, der forekommer i den kommende periode. Der lægges stor vægt på afspærring ifb. med de områder, hvor der foregår byggearbejder. Affald og materialer fjernes dagligt fra pladsen, så det udgør mindst mulige gener for områdets beboere.

I forbindelse med byggeriet blev der konstateret asbest i flisefuger og fliselim, hvilket betød at der måtte igangsættes en større asbestrenovering i samtlige boliger og fællesarealer. Arbejdet beløb sig til ca. 1 mio. kr.

Asbestsaneringen blev indarbejdet i tidsplanen, og med valg af en erfaren underentreprenør og en effektiv planlægning, blev arbejdet udført uden forsinkelse af den oprindelige tidsplan.

Byggeperiode

2010 - 2012

Adresse

Lidegårdsvej 3-5, Herning

Areal

6.000 m2 nybygning og 3.000 m2 ombygning

Arkitekt

Friis & Moltke

Ingeniør

Rambøll Danmark

Bygherre

Herning Kommune

Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
Plejehjemmet Lindegården
keyboard_arrow_up