keyboard_arrow_down

Springcenter Aarhus

Del på LinkedIn

Projektet omhandler udvidelse af Aarhus Springcenter med en bevægelseshal, en rytmesal, samt en ny fløj der rummer forenings- og servicefunktioner som ny hovedadgang, forbindelsesstrøg, administration, klublokale, toiletter, omklædning, anretterkøkken. Samlet udgør udvidelsen et byggeri på ca. 2.145 m2.

Udover den bygningsmæssige udvidelse rummer projektet også en udviklingsdel, som består af to hovedelementer: Et nyt træningskoncept kaldet Eksistentiel træning samt nye udendørs møde- og træningssteder. 

Tidlig inddragelse
Bygherre ønskede at finde en samarbejdspartner fra den udførende side til at deltage i tidlig inddragelse. Sammen med den valgte entreprenør udarbejdes et tillidsbaseret samarbejde omkring udarbejdelsen af et dispositionsforslag, der fikserer projektet og targetsummen. Dispositionsforslaget danner grundlag for en totalentreprisekontrakt der herefter indgås mellem den valgte entreprenør og Fonden bag Bevægelseshallen. 

Ved opstart deltager alle relevante interessenter, herunder bygherren, arkitekter, ingeniører, entreprenør og  brugere i en fælles workshop, så der sikres sikres størst mulig indsigt og videnoverdragelse ift. projektet.

Ved at bringe nøglebeslutningstagere sammen tidligt i processen kan vigtige beslutninger træffes på et tidspunkt, hvor der stadig er fleksibilitet og mulighed for at påvirke projektets retning. Ved at tackle potentielle udfordringer og risici tidligt i projektet reduceres sandsynligheden for fejl og konflikter senere. Dette kan omfatte juridiske, tekniske eller økonomiske risici.

Tidlig inddragelse hjælper med at skabe en bedre forståelse for projektets mål og krav. Dette sikrer, at alle parter arbejder mod fælles mål og leverer et projekt, der opfylder forventningerne.

Projektering
Projektet overtages fra arkitektens tilrettede skitseprojekt. Projektet færdigprojekteres i faserne projektforslag og udførelsesprojekt - begge med godkendelsesproces i samarbejde med bygherre.

Udvikling af en nyt træningskoncept for eksistentiel træning 
Springcenter Aarhus vil udvikle en ny træningsform, eksistentiel træning, og rammerne til at dyrke den. Eksistentiel træning skal imødekomme det kropslige og menneskelige behov for indlevelsen, kraften, svævet, behændigheden, overvindelsen, fællesskabet og mestringen. Den nye træningsform skal på en og samme gang rumme de unge, der i dag ikke finder det bevægelsestilbud, der matcher deres ønsker og behov, og ramme de forældre, der i dag opholder sig passive i Springcenteret, mens deres børn er aktive. 

Flerbrugerhus
Springcenteret har et ønske om ikke at være nærig med sit værtskab, de vil være mødested for kernebrugere såvel som forbipasserende. Det vil de gøre ved at foreningerne, der er centerets kernebrugere, skal kunne holde møder, og de vil styrke gymnaster og forældres mulighed for samvær før og efter træning. 

Udvidelsen skal bidrage til, at Springcenter Aarhus åbner sig mod omverdenen, så forbipasserende føler sig draget mod, hvad der foregår inde i hallerne, og at man indefra føler sig i forbindelse med omverdenen. Arkitektonisk og funktionelt vil vi tilstræbe zoner og mellemrum mellem ude og inde, og at aktivitetsmulighederne inde i hallen spejles udendørs.

Materialer
Den primære hovedkonstruktion opføres med træ som det gennemgående materiale kombineret med en ydre klimaskærm af parocpaneler med profileret overflade. Træ som materiale understøtter en vigtig bæredygtighedsdagsorden og giver samtidig bygningen en gennemgående varm tone og behagelig stoflighed. Parocpanelerne er med sine robuste overflade i aluminium en meget vedligeholdelsesvenligt og omkostningsfornuftig løsning som samtidig fremstår let og elegant. I basenanvendes betonelementer i slægtskab med den eksisterende Motorikhal.

 

 

Byggeperiode

1. marts 2024 -

Adresse

Hvidkildevej 11, 8240 Risskov

Areal

2.145 m2

Arkitekt

C.F. Møller (skitseprojekt)

Ingeniør

Detailprojektering: c.c. contractor tegnestuen og AFRY

Bygherre

Fonden for Bevægelseshallen

Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
Springcenter Aarhus
keyboard_arrow_up