keyboard_arrow_down

Springcenter i Nærheden

Del på LinkedIn

Den overordnede vision er, at skabe et fælles miljø for gymnastik-foreninger i Høje-Taastrup Kommune og sikre de bedste rammer for kommunens talenter. Med det nye springcenter er det tanken at springgymnasterne i kommunen får et ”fyrtårn” i deres idræt. Et sted, hvor de hører hjemme, og som danner rammen om et udviklende og inspirerende miljø. Springcentret skal fungere som en katalysator for den nye bydel NærHeden og være en aktiv del af det liv, der udspilles udenfor springcenteret, i og omkring den kommende skole og det grønne strøg, der skal binde bydelen sammen med det eksisterende Hedehusene. Det er dermed tanken at springcenteret løfter sig fra at være en typisk springhal til at blive et mangfoldigt centrum, der ikke alene sammenknytter forskellige funktioner, men også åbner sig mod omgivelserne og inviterer indenfor.

Byggesagen omfatter design, projektering og opførelse af et nyt Springcenter i den nye bydel NærHeden i Hedehusene.

Ankomst og mellemrum
Springcenterets ankomst ligger ud til ’loopet’, og som en del af mellemrummet er ankomsten en åben dobbelthøj foyer, der inddrager den grønne pladsdannelse, som ad åre kan vokse frem. Foyer med vindfang har god kontakt til klublokale, mødelokale og kontoret, og denne sektion kan om ønsket bruges separat i aftentimerne. Fra foyeren er der direkte adgang til omklædningsfaciliteterne, hvorfra man kan gå videre til de forskellige sale. Omklædningsrum, depoter mv., der ikke har dagslyskrav, udnytter naturligt terrænet og lægger sig ind som en service funktionsryg i huset.

Salene
De forskellige sale er sammenvævet, men dog alligevel genkendelige som selvstændige rum. Rytmesalen er hævet over springhallens niveau, med god udsigt over springhallen og med den mindre Rytmesal 2, som en mulig udvidelse. Springhallen er centerets store dominerende hal, hvor de programmerede springgrave med løbebaner og trampoliner er indpasset. Langs de indre facader er flere optioner indpasset som en slags superinventar, der møblerer det store rum.
Klatrevæggen er inde og ude integreret i bygningsgeometrien som en del af Tårnet, der naturligt bliver et særligt landmark, idet det er muligt udefra at komme op og kikke ud over Nærheden, betragte det store Loop, og således også gøre det synligt at Springcenteret er et offentligt anlæg som alle kan føle glæde ved og benytte som udsigtspunkt på søndagens spadseretur.
Det udendørs Springområde, som også henvender sig til offentligheden i Mellemrummet, er placeret direkte på forpladsen som en præcis markering og forsmag på bygningens indhold.

1. sal
På 1. sal ligger forældreloungen centralt placeret, så den har visuel kontakt til både Rytmesal 1, Rytmesal 2.

Konstruktioner og materialer
Der er tale om et enkelt bygningsanlæg opbygget med store stålrammer som bæring for facader og tag. I princippet et let hus, hvor enkeltelementer som tårn og klatrevæg, står frem som synlige elementer, partielt med markerede farver. Bygningskroppen er beklædt med en let profileret stålprofil, der hæver sig over en delvist åben stueetage, så forbindelsen mellem ude og inde enkelt kan etableres.
I springcenterets indre er stemningen mere livlig. Gulvfladerne er vigtige fokuspunkter og sportsgulvene tænkes udført i en orange farve, der gentages på Funktionsmøbel og Klatrevæg for at skabe en markering og sammenhæng af de anvendte elementer. Lofter og indre facader har udstrakt akustisk dæmpning med træbetonplader.

Landskab
Loop’et er et samlende rekreativt forløb, der binder bydelens centrale funktioner sammen, og som et sammenhængende landskabeligt bånd rummer vandopsamling, træbælter, vandhuller og klynger af træer i forskellige sorter og højder. Springcentret Nærheden ligger centralt på Loop’et og er med sit markante klatretårn og forskudte bygningsvolumener en særlig arkitektonisk markør i bydelen. I bygningsklyngen med skole, undervisning og kultur hvor springcentret indgår, udvider loop’et sig til en grøn aktivitetsplads.

Byggeperiode

Februar 2016 - Januar 2017

Adresse

Hedesvinget 1, 2640 Hedehusene

Areal

2.200 m²

Arkitekt

Cubo Arkitekter

Ingeniør

Midtconsult

Landskabsarkitekt

Mutopia

Bygherre

Tøje-Taastrup Kommune

Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
Springcenter i Nærheden
keyboard_arrow_up