keyboard_arrow_down

TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet

Del på LinkedIn

Byggesagen omfatter færdiggørelsen af den igangværende opførelse TEC H. C. Ørsted Gymnasium i Lyngby-Taarbæk Kommune. Gymnasiet rummer 10 spor, der svarer til ca. 700 gymnasieelever.

Inspiration fra H.C. Ørsted
Byggeriet er samtidig inspireret af H.C. Ørsted tanker om elektromagnetisme, der er tænkt ind i bygningens design, hvor undervisningslokaler, trapper og møderum er designet som spoler. Ligeledes bygges en støjvæg, der afskærmer gymnasiet fra Helsingørmotorvejen. 

TEC gymnasiets ønske om en bygning, der udfordrer traditionelle undervisningsmetoder og som nytænker udformningen af undervisningslokaler, forankres gennem innovative ideer om inddeling og indretning af rum. Det nye gymnasium kommer til at have lokaler, der opfordrer til kreativ tænkning og som har zoneopdelte lokaler, der giver plads til gruppearbejde. Bygningen skal fungere som en læringslegeplads, hvor arkitektur og indretning giver plads til både teori og praksis.

Facade
Facaden er bygningens samlende arkitektoniske element. Med et specialudviklet facadesystem i lodrette aluminiumslameller får bygningen sit unikke udtryk. Lamelfacadens forskellige profiler og aluminiumsnuancer trækkes omkring hele bygningskroppen og støjvæggen, således at bygningen og støjvæggen får et homogent arkitektonisk udtryk, hvor solens vandren over facaden konstant får den til at skifte karakter.

Hjertet i bygningen ’Østedet’
Hjertet i bygningen er et karakterfuldt, trippelhøjt aularum, ’Ørstedet’, som skifter karakter dagen igennem, når dagslyset brydes i forskellige vinkler af rummets lameloverflade. Det bliver et særegent samlingsrum, hvor elever kan mødes til sociale arrangementer på kryds og tværs af årgange.

Spolerne
Bygningens rumlige organisering er defineret af spolerne. Spolerne er udvalgte rum som faglokaler, møderum og trapper, som gøres til bygningens naturlige faglige og læringsmæssige omdrejningspunkter, og samtidig formidler overgangen mellem de indre og ydre læringsrum. 

Spolerne er indrettet med forskellige faste møbleringer, som tager afsæt i forskellige brugsscenarier. Mens de installationstunge faglokaler indskrives i spolerne, sammentænkes fællesarealerne og teorilokalerne og defineres af rummet imellem spolerne. Dette giver en åben og fleksibel planløsning, hvor teorilokalerne let kan transformeres og indgå som en del af fællesarealerne. 

Upcycling
Bygningens aluminiumsfacade udvikles ud fra en bæredygtig strategi, hvor lamellernen produceres af 100% upcyclet aluminium.

Følg byggeriet her - dronevideo fra 3. november 2021.

Byggeperiode

December 2020 - December 2021

Areal

8.800 m2

Arkitekt

AI A/S

Bygherre

TEC, Technical Education Copenhagen

TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet
keyboard_arrow_up