keyboard_arrow_down

TietgenCity - Den nye Skole

Del på LinkedIn

Dommerbetænkning:
”Forslagets hovedgreb er overbevisende skulpturelt velkomponeret, med et klart samspil mellem landskabsarkitektur og bygningsarkitektur. Landskabeligt og bygningsmæssigt anvendes interessante kreative løsninger på en lang række tekniske forhold. Der er god oplevelsesrigdom og indlevelse i det stedslige, med et skarpt blik for det ønskede liv på og omkring bygningen.” 

Den nye Skole på Odense Havn, i 3 niveauer, skal rumme erhvervsuddannelser indenfor Tietgen Business som bl.a. EUD og EUX. De 8.500 m² skal DGNB guld certificeres. Den Nye Skole er placeret i det spændende CityCampus, hvor det sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner skaber et levende og indbydende område i tæt forankring til Den Grønne Kile og Odense by.

Bygningens organiske ”firkløverform” består i princippet af fire volumener, bundet sammen af det dynamiske indre atrium. Fra atriet skabes der overblik og adgang til alle skolens funktioner, ligesom de åbne fælles- og studiezoner omkring atriet sammenbinder uddannelsesområderne på de enkelte etager.

Rumlighederne i stueplan er både i funktion og udformning inviterende – der er skabt en stor transparens til udemiljøet, ligesom det er muligt at åbne salen mod ankomstområdet og lade arealerne flyde sammen med atriet. 

På 1. sal placeres to uddannelsesområder samt område til vejledning, som således er placeret centralt i bygningen - så alle elever og brugere har let adgang hertil.

På både 2. og 3. sal placeres også to uddannelsesområder omkring den fælles studiezone og atriet. På 2. sal finder man den store fælles kantine og medarbejderlounge og på 3. sal placeres direktionen.

Det fælles organiske atrium og de varierede studiezoner afspejler den dynamik, nysgerrighed og kreativitet, som skolen gerne vil fremme hos elever og brugere af huset. 

Studiezoner
På Den nye Skole indrettes der store arealer til studieaktiviteter på tværs af uddannelserne. I de fælles studiemiljøer er der indarbejdet blandt andet projektområde, zoner til gruppearbejde og vejledning, studiepladser, udstillings- og formidlingszoner, samt loungeområder hvor eleverne har mulighed for at mødes i mere uformelle rammer også udenfor undervisningen.

Materialer
Den nye Skole fremstår stoflig og afrundet i sin form og sit udtryk. Med en facadebeklædning bestående af varmebehandlede trælister gives huset en naturlig overflade som patinerer smukt.
Vinduesbånd i forskellig højde og placering tilfører facaden en dynamik, og samtidig varieres de invendige vinduesnicher med en varierende brystningshøjde.
Vinduer udføres som træ-alu i en varm grå nuance afstemt med træbeklædningen, ligesom også inddækninger og tagkanter.
Det udvendige udtryk videreføres i det store atrium, hvor trælister udgør værn og afskærmning på etagerne.
Lofter fremstår med plane akustiklofter i lys fin træbeton i fællesområderne. Indevendige vægge fremstår som en kombination af betonvægge og lette vægge beklædt med gips, samt udvalgte flader med trælister.
Gulve fremstår i foyeren som betongulv og øvrige gulve i linoleum i lyse toner.

DGNB
Et kontinuerligt fokus på bæredygtighed, under hele projektet, sikrer en optimering og afbalancering af funktionelle, tekniske, økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn ud fra en afvejet helhedsvurdering – på såvel kort som på længere sigt.

Miljømæssig bæredygtighed - materialeressourcer: Der anvendes materialer uden brug af problematiske miljø- samt sundhedsskadelige stoffer og kemikalier, således nye byggematerialer på sigt kan recirkuleres som genanvendte materialer af høj kvalitet.

Økonomisk bæredygtighed - Drift og vedligehold: Via målrettet planlægning kan drifts- og vedligeholdelsesomkostninger reduceres væsentligt, samt bygningens robusthed og levetid forlænges. Der er valgt robuste og vedligeholdelsesfrie materialer med lang levetid. Der vil i forbindelse med valg af materialer blive foretaget totaløkonomiske vurderinger, hvor der medtages anlægsomkostninger og omkostninger til drift, vedligehold og genopretning.

Social bæredygtiged - Indekelima: Byggeriet opføres med et godt og sundt indeklima. Der er fokus på begrænsning af afgasning af materialer. Valget af certificeret og dokumenteret materialer, af højt kvalitetsniveau, sikrer at byggeriet værner om et sundt miljø.

Teknisk og arkitektonisk kvalitet: I bygnings design er der fokus på holdbarhed, fleksibilitet og reducering af omkostninger – alle tiltag som bidrager til bygningens brugbarhed, som fører til lang levetid, som derfor danner rammer for et bæredygtigt byggeri. Brugertilfredsheden og bygningens funktionalitet vil blive styrket af robusthed, tilgængelighed og rengøringsvenlighed.

Bæredygtighedshensyn på byggepladsen: Der er implementeret en række bæredygtighedshensyn på byggepladsen, hvor det er ambitionen at opnå det maksimale antal DGNB-point. Som led i at skabe et bæredygtigt byggeri vil der være fokus på at reducere miljøpåvirkningerne igennem byggeperioden, samt sikre gode arbejdsforhold for dem som arbejder på byggepladsen.

Følg byggeriet her.

Byggeperiode

3. april 2023 - 16. maj 2024

Adresse

Seebladsgade 12, 5000 Odense C

Areal

8.500 m² + 600 m2 kælder

Arkitekt

Kjaer & Richter

Ingeniør

Sweco

Landskabsarkitekt

DETBLÅ

Bygherre

Tietgenskolen

TietgenCity - Den nye Skole
TietgenCity - Den nye Skole
TietgenCity - Den nye Skole
TietgenCity - Den nye Skole
TietgenCity - Den nye Skole
TietgenCity - Den nye Skole
TietgenCity - Den nye Skole
keyboard_arrow_up