keyboard_arrow_down

UC SYD - Campus Kolding

Del på LinkedIn

UC SYD ønsker at skabe et fremtidigt tværfagligt lærings- og vidensmiljø for studerende og ansatte af internationalt format. Projektet omfatter opførelse af et nyt undervisningsbyggeri med et samlet bruttoareal ekskl. kælder på ca. 9.000 etagemeter med tilhørende udenoms arealer. 

Det nye UC SYD – Ny Campus Kolding skal fremtidsorienteres, og de fysiske rammer skal rumme de nye undervisningsformer, som hele tiden undergår forandringer i takt med samfundets udvikling. UC SYD skal i sin bygningsstruktur som i sin videnformidling være fleksibel og lade den studerende træffe egne valg og selvstændigt søge informationer, men også stadig give muligheden for gruppens og fællesskabets fordele. 

Husets hovedidé er enkel og ligetil. Det trekantede volumen indskriver sig i form og materialeholdning sammen med det eksisterende SDU – et samlet

campus der taler det samme arkitektoniske sprog. Den er sin egen, men i balance med det eksisterende. Der etableres en gangbro og forbindelsesgang  i 1. sals højde, som forbinder SDU og UC SYD.

Et læringslandskab
Hovedplanen er tænkt som en tæt, kompakt og dermed bæredygtig bygningsstruktur med korte gangafstande, og en berigende indre rumlig variation – ”et læringslandskab”, der former sig i forskellige niveauer og plateauer i en roterende bevægelse op igennem huset og derved iscenesætter og synliggør de forskelle uddannelser, faglokaler og værksteder. Bygningens indre atrium opdeler og skaber en lang række forskelligartede og varierede rum.

Det er et robust koncept, der kan optage forandringer over tid, fordi den kompositoriske sammenstilling af en modulær bygningsstruktur giver en planmæssig strukturel fleksibilitet.

Bygningskompositionen består af et søjle drage konstruktionssystem, der sammenstilles til en helhed, vinklet så der opstår interessante rum imellem campus bygningerne.

Atrium
Atriet og det centrale læringslandskab synliggør det fælles liv i husets ”midte” og bliver det sted, man fremover forbinder med UC SYD, Ny Campus Kolding.

Disponering af etagerne

Niveau 0 (Stueplan / parterre) er disponeret med hovedindgang, reception og en stor sidde- eller aktivitetstrappe. En del af de pædagogiske faglokaler er placeret omkring et torv – et fællesområde for Musik og Drama og Multihal samt Black-box. Torvet kan også bruges til store forsamlinger, konferencer eller udstillinger. I nærhed af multihal findes Omklædning og Depotfaciliteter.

Niveau 1 rummer Læringscenteret herunder Bibliotek og Kantine, Gæstekantine, Anretterkøkken med udsalgsområde, Flex auditoriet og Fredagscafé. To velplacerede udvendige terrasser udnytter solen i løbet af dagen. Gangbro og sammenhæng med SDU, mulighed for sammenkobling med P-hus. Den offentlige etage.

Niveau 2 er disponeret som epicenteret for Pædagoguddannelsen (PÆD). De store værkstedslokaler for billedkunst og naturfag ligger synligt og tilgængelige.

I direkte relation til faglokalerne findes udezone (vinterhave eller drivhus) udformet som en del af bygningen, samt nødvendige depoter.

Langs facaderne placeres de generelle undervisningsrum samt lokaler og kontorer til undervisere (PÆD). Gruppe og uformelle møderum ligger i zonen ind imod det fælles atrium og læringsmiljø.

Niveau 3 indeholder epicenter for Pædagogassistentuddannelsen (PAU) samt epicenter for Medie og Sono-kommunikation, SONO (Lyddesigner) uddannelsen, de Generelle Undervisningsrum samt lokaler og kontorer til undervisere er veldisponeret på etagen. Fagspecifikke lokaler til SONO, studie og arbejds- og møderum ligger i zonen ind imod det fælles atrium og det fælles landskab og bidrager derved til et synligt læringsmiljø.

Niveau 4 Er disponeret med to epicentre herunder Grafisk Kommunikation – GRAFISK og Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation – EITM. Imellem de to epicentre findes fælles værksteder, kommunikationsuddannelserne. Herunder Hackerlab – 3D Værksted, Pre/Post/Press, Træ/Metal, Male/Sprøjte/Lime. De større rum som Fotostudie, stort Burolokale og Generelle Undervisningsrum er disponeret omkring det fælles atrium.

Niveau 5 indeholder arealer til Videre Uddannelse (VU) samt Administrationen. Direkte adgang fra reception via trappe og elevator til VU Epicenter og administration sikrer en hurtig intern logistik. Denne etage er samtidig den mest rolige og sikrer et godt arbejds- og læringsmiljø for kursister/personale.

Niveau 6 er disponeret til Teknik og en stor tagterrasse orienteret mod syd. Denne danner ramme for undervisning, udeophold og rekreation og fysik udfoldelse. Mulighed for en Multibane.

Byggeperiode

September 2019 - Juni 2021

Adresse

Universitetsparken, 6000 Kolding

Areal

9.000 m² ekskl. kælder

Arkitekt

Cubo Arkitekter

Ingeniør

Hamiconsult

Landskabsarkitekt

Møller & Grønborg

Bygherre

University College Syddanmark

UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
UC SYD - Campus Kolding
keyboard_arrow_up