keyboard_arrow_down

Projektet består i etablering af 6 biografsale sammen med birum, servicerum og personalerum på 1. sal i Shoppingcenter Waves i Greve. Projektet omfatter nedrivning på det areal, som i dag huser Fitness World, en tidligere tøjbutik samt toiletkerne, rulletrappe og elevator. Dertil kommer forhøjelse af den eksisterende tagkonstruktion over 2 af salene for at skabe tilstrækkelig rumhøjde. Projekter omfatter desuden selve ombygningen ved etablering af biograferne og tilstødende arbejder på etagerne nedenunder.

Projektet
Leif Hansen Bygherrerådgivning har stået for projekteringsledelse og bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af de 6 biografsale på 1. sal i shoppingcenteret. Datea gennemfører projekteringen med et rådgiverteam bestående af LINK arkitektur, Orbicon (ingeniørdiscipliner og sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen), Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Sweco (akustik).

Omfang/fakta

  • Biograf indrettes med 6 sale og nødvendige og ønskede birum, servicerum og personalerum.
  • Eksisterende tagkonstruktion hæves over Sal 1 og 2 og øvrige berørte eksisterende konstruktioner tilpasses i nødvendigt og muligt omfang.
  • Der opføres to nye toiletkerner, som erstatning for de eksisterende.
  • Tilpasninger af eksisterende installationer for afløb og tagafvanding.
  • Eksisterende ventilationsanlæg ombygges og suppleres med yderligere anlæg, som placeres på tag i teknikgård.
  • Køling forsynes fra eksisterende køleanlæg.
  • Ny elforsyninger til biograferne.
  • Nyt CTS-anlæg iht. Nordisk Films kravspecifikation og som kan ”aflevere” data til Waves eksisterende anlæg.
  • Brandtekniske installationer tilpasses ny indretning. 

Byggeperiode

Januar - August 2017

Adresse

Waves, Over Bølgen 2A, 2670 Greve

Areal

3.000 m²

Arkitekt

Link Arkitektur

Ingeniør

Orbicon

Bygherre

Dages A/S

Waves
Waves
Waves
Waves
Waves
Waves
Waves
Waves
Waves
keyboard_arrow_up