keyboard_arrow_down

PensionDanmark opfører
nyt moderne undervisningsbyggeri i Ballerup

Type: Gymnasial- og erhvervsuddannelse  / Bygherre: PensionDanmark / Lejer: TEC 
Sted: Baltorpvej 18-20, 2750 Ballerup  / Ingeniør: AFRY / Arkitekter: CUBO og NOVA5 / Entreprenør: c.c. contrator
Størrelse: 7.500 m² + 965 m² kælder  / Anlægssum: 150 mio. kr. ekskl. moms  / Status: Under udførelse
Kontaktperson: Byggeleder Søren Nørgaard, noergaard@cc-contractor.dk

Her kan du kan følge byggeriets fremdrift

Fase 3

Elementmontagen er godt igang. I den ene ende af byggeriet er der etableret en kælder på ca. 1.000 m2, som i fremtiden skal benyttes til cykelparkering, depoter og teknik. 

Stueplan i byggeriet består hovedsageligt at søjler og bjælker. Dette for at skabe en lethed over byggeriet som i sig selv er meget stort/langt. De tungeste elementer i projektet vejer omkring 15 tons og skal løftes op i 3. sals højde.

Kranen der anvendes til projektet er en 200 tons mobilkran. Kranen løfter alle elementer til hele byggeriet fra sydsiden. Der forventes ca. 18 ugers montage med kranen.

På Baltorp Campus i Ballerup lader PensionDanmark opføre et nyt teknisk gymnasium og en af danmarks største dataskoler til lejeren TEC. Den nye undervisningsbygning på 7.500 m2 vil danne rammer for et 4-sporet HTX-gymnasium samt en dataskole med grund- og hovedforløb, samt efteruddannelse.

TEC griber mulighedenfor at forene en gymnasiel uddannelse og en erhvervsuddannelse under ét tag. En unik mulighed for tværfagligt samarbejde og styrket fællesskab for at bringe faglighed samt pædagogiske og didaktiske viden i spil til at udvikle fremtidens tekniske og teknologiske fundament.

DGNB Guld certificering

Byggeriet skal DGNB Guld certificeres. Projektet skal være driver for det gode eksempel på at opnå en CO2-reduktion, og projektet skal evalueres over hele byggeriets levetid og ”end of life” med fokus på genanvendelses-/ genbrugspotentiale for fremtiden. Der skal være fokus på bæredygtige og cirkulære helhedsbetragtninger. Der skal udarbejdes en totaløkonomisk beregning, med henblik på at have et overblik over drifts- og vedligeholdelsesomkostning

Succeskriteriet er et tæt samarbejde, dialog og bevidst brugerinddragelse, hvor bygherre, lærere og elever inddrages i projektets kommende læringsmiljøer og samtænkning af faglige rum.

Bygningen

Bygningens struktur giver høj fleksibilitet i forhold til fremtidige ændringer. Derudover lever bygningens organisering op til ønsket om tidssvarende læringsmiljøer, hvor elever og undervisere har plads til forskelligartede lærings- og arbejdssituationer. Der er plads til elever, der har brug for ro og fokus, og plads til elever, der søger inspiration og kontakt med andre elever. Det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge og identificerer sig med TEC og den uddannelse, de er knyttet til.

I forlængelse af atriet og fagtorvet er kantineområdet, som udover spiseområde skal fungere som læringsmiljø for projekt- og gruppearbejde. Centralt er tribunen, der kan benyttes til både i pauser, i undervisning og til særlige begivenheder.

Eleverne har adgang til campus og klimaparken og på 2. sal giver en større tagterrasse et pauserum og udendørs læringsrum for eleverne på gymnasiet og dataskolen.

Fagtorvet og dets afhængigheder

I stueetagen er blandt andet placeret fysik- kemi- og biologilaboratorier og Digital Design/IOS som alle viser TECs høje faglighed inden for fagfaglighederne både for HTX og dataskolen. 

Alle faglokaler bindes sammen af det store fagtorv, et fællesområde med flexarealer, break-out zoner og små møderum, hvor elever og grupper kan trække ud til kort teori- eller projektarbejde i hele stueetagen og stadig være i tæt kontakt til underviseren ved faglokalet. Faglokalerne har udgang til klimaparken, hvor det vil være muligt at trække eksperimenterne ud i undervisningen. 

Administration og personalefunktioner

På TEC Ballerup bliver der etableret kontorer og forberedelsesrum til medarbejderne på 1. sal til HTX og på 2. sal og 3. sal til dataskolen. Ligeledes er der på 1. og 2. sal medarbejderlounge med tekøkken, hvor medarbejderne kan mødes. I kælderen etableres personaleomklædning og herudover depotrum til uddannelserne, samt rengøring inkl. depot.

Brugerinddragelse og samarbejde

Brugerinddragelsen er høj på TEC, da uddannelseslinjerne skal mødes og benytte fællesarealer og undervisnings- og faglokaler. Derfor er der særlig fokus på at imødekomme de ønsker, som elever, undervisere, brugere og TEC har i alle dele af projektet både ude- og indendørs.

keyboard_arrow_up